suureki.net
未ログイン
ホーム >  さまざまな情報・DB >  暦月の干支と九星
1901年 ~ 1910年
1901年(明治34年)丑年、九紫火星
01月:庚寅(月)、辛丑(年) 02月:辛卯(月)、辛丑(年) 03月:壬辰(月)、辛丑(年) 04月:癸巳(月)、辛丑(年) 05月:甲午(月)、辛丑(年) 06月:乙未(月)、辛丑(年) 07月:丙申(月)、辛丑(年) 08月:丁酉(月)、辛丑(年) 09月:戊戌(月)、辛丑(年) 10月:己亥(月)、辛丑(年) 11月:庚子(月)、辛丑(年) 12月:辛丑(月)、辛丑(年)
1902年(明治35年)寅年、八白土星
01月:壬寅(月)、壬寅(年) 02月:癸卯(月)、壬寅(年) 03月:甲辰(月)、壬寅(年) 04月:乙巳(月)、壬寅(年) 05月:丙午(月)、壬寅(年) 06月:丁未(月)、壬寅(年) 07月:戊申(月)、壬寅(年) 08月:己酉(月)、壬寅(年) 09月:庚戌(月)、壬寅(年) 10月:辛亥(月)、壬寅(年) 11月:壬子(月)、壬寅(年) 12月:癸丑(月)、壬寅(年)
1903年(明治36年)卯年、七赤金星
01月:甲寅(月)、癸卯(年) 02月:乙卯(月)、癸卯(年) 03月:丙辰(月)、癸卯(年) 04月:丁巳(月)、癸卯(年) 05月:戊午(月)、癸卯(年) 06月:己未(月)、癸卯(年) 07月:庚申(月)、癸卯(年) 08月:辛酉(月)、癸卯(年) 09月:壬戌(月)、癸卯(年) 10月:癸亥(月)、癸卯(年) 11月:甲子(月)、癸卯(年) 12月:乙丑(月)、癸卯(年)
1904年(明治37年)辰年、六白金星
01月:丙寅(月)、甲辰(年) 02月:丁卯(月)、甲辰(年) 03月:戊辰(月)、甲辰(年) 04月:己巳(月)、甲辰(年) 05月:庚午(月)、甲辰(年) 06月:辛未(月)、甲辰(年) 07月:壬申(月)、甲辰(年) 08月:癸酉(月)、甲辰(年) 09月:甲戌(月)、甲辰(年) 10月:乙亥(月)、甲辰(年) 11月:丙子(月)、甲辰(年) 12月:丁丑(月)、甲辰(年)
1905年(明治38年)巳年、五黄土星
01月:戊寅(月)、乙巳(年) 02月:己卯(月)、乙巳(年) 03月:庚辰(月)、乙巳(年) 04月:辛巳(月)、乙巳(年) 05月:壬午(月)、乙巳(年) 06月:癸未(月)、乙巳(年) 07月:甲申(月)、乙巳(年) 08月:乙酉(月)、乙巳(年) 09月:丙戌(月)、乙巳(年) 10月:丁亥(月)、乙巳(年) 11月:戊子(月)、乙巳(年) 12月:己丑(月)、乙巳(年)
1906年(明治39年)午年、四緑木星
01月:庚寅(月)、丙午(年) 02月:辛卯(月)、丙午(年) 03月:壬辰(月)、丙午(年) 04月:癸巳(月)、丙午(年) 05月:甲午(月)、丙午(年) 06月:乙未(月)、丙午(年) 07月:丙申(月)、丙午(年) 08月:丁酉(月)、丙午(年) 09月:戊戌(月)、丙午(年) 10月:己亥(月)、丙午(年) 11月:庚子(月)、丙午(年) 12月:辛丑(月)、丙午(年)
1907年(明治40年)未年、三碧木星
01月:壬寅(月)、丁未(年) 02月:癸卯(月)、丁未(年) 03月:甲辰(月)、丁未(年) 04月:乙巳(月)、丁未(年) 05月:丙午(月)、丁未(年) 06月:丁未(月)、丁未(年) 07月:戊申(月)、丁未(年) 08月:己酉(月)、丁未(年) 09月:庚戌(月)、丁未(年) 10月:辛亥(月)、丁未(年) 11月:壬子(月)、丁未(年) 12月:癸丑(月)、丁未(年)
1908年(明治41年)申年、二黒土星
01月:甲寅(月)、戊申(年) 02月:乙卯(月)、戊申(年) 03月:丙辰(月)、戊申(年) 04月:丁巳(月)、戊申(年) 05月:戊午(月)、戊申(年) 06月:己未(月)、戊申(年) 07月:庚申(月)、戊申(年) 08月:辛酉(月)、戊申(年) 09月:壬戌(月)、戊申(年) 10月:癸亥(月)、戊申(年) 11月:甲子(月)、戊申(年) 12月:乙丑(月)、戊申(年)
1909年(明治42年)酉年、一白水星
01月:丙寅(月)、己酉(年) 02月:丁卯(月)、己酉(年) 03月:戊辰(月)、己酉(年) 04月:己巳(月)、己酉(年) 05月:庚午(月)、己酉(年) 06月:辛未(月)、己酉(年) 07月:壬申(月)、己酉(年) 08月:癸酉(月)、己酉(年) 09月:甲戌(月)、己酉(年) 10月:乙亥(月)、己酉(年) 11月:丙子(月)、己酉(年) 12月:丁丑(月)、己酉(年)
1910年(明治43年)戌年、九紫火星
01月:戊寅(月)、庚戌(年) 02月:己卯(月)、庚戌(年) 03月:庚辰(月)、庚戌(年) 04月:辛巳(月)、庚戌(年) 05月:壬午(月)、庚戌(年) 06月:癸未(月)、庚戌(年) 07月:甲申(月)、庚戌(年) 08月:乙酉(月)、庚戌(年) 09月:丙戌(月)、庚戌(年) 10月:丁亥(月)、庚戌(年) 11月:戊子(月)、庚戌(年) 12月:己丑(月)、庚戌(年)
1911年 ~ 1920年
1911年(明治44年)亥年、八白土星
01月:庚寅(月)、辛亥(年) 02月:辛卯(月)、辛亥(年) 03月:壬辰(月)、辛亥(年) 04月:癸巳(月)、辛亥(年) 05月:甲午(月)、辛亥(年) 06月:乙未(月)、辛亥(年) 07月:丙申(月)、辛亥(年) 08月:丁酉(月)、辛亥(年) 09月:戊戌(月)、辛亥(年) 10月:己亥(月)、辛亥(年) 11月:庚子(月)、辛亥(年) 12月:辛丑(月)、辛亥(年)
1912年(大正元年)子年、七赤金星
01月:壬寅(月)、壬子(年) 02月:癸卯(月)、壬子(年) 03月:甲辰(月)、壬子(年) 04月:乙巳(月)、壬子(年) 05月:丙午(月)、壬子(年) 06月:丁未(月)、壬子(年) 07月:戊申(月)、壬子(年) 08月:己酉(月)、壬子(年) 09月:庚戌(月)、壬子(年) 10月:辛亥(月)、壬子(年) 11月:壬子(月)、壬子(年) 12月:癸丑(月)、壬子(年)
1913年(大正2年)丑年、六白金星
01月:甲寅(月)、癸丑(年) 02月:乙卯(月)、癸丑(年) 03月:丙辰(月)、癸丑(年) 04月:丁巳(月)、癸丑(年) 05月:戊午(月)、癸丑(年) 06月:己未(月)、癸丑(年) 07月:庚申(月)、癸丑(年) 08月:辛酉(月)、癸丑(年) 09月:壬戌(月)、癸丑(年) 10月:癸亥(月)、癸丑(年) 11月:甲子(月)、癸丑(年) 12月:乙丑(月)、癸丑(年)
1914年(大正3年)寅年、五黄土星
01月:丙寅(月)、甲寅(年) 02月:丁卯(月)、甲寅(年) 03月:戊辰(月)、甲寅(年) 04月:己巳(月)、甲寅(年) 05月:庚午(月)、甲寅(年) 06月:辛未(月)、甲寅(年) 07月:壬申(月)、甲寅(年) 08月:癸酉(月)、甲寅(年) 09月:甲戌(月)、甲寅(年) 10月:乙亥(月)、甲寅(年) 11月:丙子(月)、甲寅(年) 12月:丁丑(月)、甲寅(年)
1915年(大正4年)卯年、四緑木星
01月:戊寅(月)、乙卯(年) 02月:己卯(月)、乙卯(年) 03月:庚辰(月)、乙卯(年) 04月:辛巳(月)、乙卯(年) 05月:壬午(月)、乙卯(年) 06月:癸未(月)、乙卯(年) 07月:甲申(月)、乙卯(年) 08月:乙酉(月)、乙卯(年) 09月:丙戌(月)、乙卯(年) 10月:丁亥(月)、乙卯(年) 11月:戊子(月)、乙卯(年) 12月:己丑(月)、乙卯(年)
1916年(大正5年)辰年、三碧木星
01月:庚寅(月)、丙辰(年) 02月:辛卯(月)、丙辰(年) 03月:壬辰(月)、丙辰(年) 04月:癸巳(月)、丙辰(年) 05月:甲午(月)、丙辰(年) 06月:乙未(月)、丙辰(年) 07月:丙申(月)、丙辰(年) 08月:丁酉(月)、丙辰(年) 09月:戊戌(月)、丙辰(年) 10月:己亥(月)、丙辰(年) 11月:庚子(月)、丙辰(年) 12月:辛丑(月)、丙辰(年)
1917年(大正6年)巳年、二黒土星
01月:壬寅(月)、丁巳(年) 02月:癸卯(月)、丁巳(年) 03月:甲辰(月)、丁巳(年) 04月:乙巳(月)、丁巳(年) 05月:丙午(月)、丁巳(年) 06月:丁未(月)、丁巳(年) 07月:戊申(月)、丁巳(年) 08月:己酉(月)、丁巳(年) 09月:庚戌(月)、丁巳(年) 10月:辛亥(月)、丁巳(年) 11月:壬子(月)、丁巳(年) 12月:癸丑(月)、丁巳(年)
1918年(大正7年)午年、一白水星
01月:甲寅(月)、戊午(年) 02月:乙卯(月)、戊午(年) 03月:丙辰(月)、戊午(年) 04月:丁巳(月)、戊午(年) 05月:戊午(月)、戊午(年) 06月:己未(月)、戊午(年) 07月:庚申(月)、戊午(年) 08月:辛酉(月)、戊午(年) 09月:壬戌(月)、戊午(年) 10月:癸亥(月)、戊午(年) 11月:甲子(月)、戊午(年) 12月:乙丑(月)、戊午(年)
1919年(大正8年)未年、九紫火星
01月:丙寅(月)、己未(年) 02月:丁卯(月)、己未(年) 03月:戊辰(月)、己未(年) 04月:己巳(月)、己未(年) 05月:庚午(月)、己未(年) 06月:辛未(月)、己未(年) 07月:壬申(月)、己未(年) 08月:癸酉(月)、己未(年) 09月:甲戌(月)、己未(年) 10月:乙亥(月)、己未(年) 11月:丙子(月)、己未(年) 12月:丁丑(月)、己未(年)
1920年(大正9年)申年、八白土星
01月:戊寅(月)、庚申(年) 02月:己卯(月)、庚申(年) 03月:庚辰(月)、庚申(年) 04月:辛巳(月)、庚申(年) 05月:壬午(月)、庚申(年) 06月:癸未(月)、庚申(年) 07月:甲申(月)、庚申(年) 08月:乙酉(月)、庚申(年) 09月:丙戌(月)、庚申(年) 10月:丁亥(月)、庚申(年) 11月:戊子(月)、庚申(年) 12月:己丑(月)、庚申(年)
1921年 ~ 1930年
1921年(大正10年)酉年、七赤金星
01月:庚寅(月)、辛酉(年) 02月:辛卯(月)、辛酉(年) 03月:壬辰(月)、辛酉(年) 04月:癸巳(月)、辛酉(年) 05月:甲午(月)、辛酉(年) 06月:乙未(月)、辛酉(年) 07月:丙申(月)、辛酉(年) 08月:丁酉(月)、辛酉(年) 09月:戊戌(月)、辛酉(年) 10月:己亥(月)、辛酉(年) 11月:庚子(月)、辛酉(年) 12月:辛丑(月)、辛酉(年)
1922年(大正11年)戌年、六白金星
01月:壬寅(月)、壬戌(年) 02月:癸卯(月)、壬戌(年) 03月:甲辰(月)、壬戌(年) 04月:乙巳(月)、壬戌(年) 05月:丙午(月)、壬戌(年) 06月:丁未(月)、壬戌(年) 07月:戊申(月)、壬戌(年) 08月:己酉(月)、壬戌(年) 09月:庚戌(月)、壬戌(年) 10月:辛亥(月)、壬戌(年) 11月:壬子(月)、壬戌(年) 12月:癸丑(月)、壬戌(年)
1923年(大正12年)亥年、五黄土星
01月:甲寅(月)、癸亥(年) 02月:乙卯(月)、癸亥(年) 03月:丙辰(月)、癸亥(年) 04月:丁巳(月)、癸亥(年) 05月:戊午(月)、癸亥(年) 06月:己未(月)、癸亥(年) 07月:庚申(月)、癸亥(年) 08月:辛酉(月)、癸亥(年) 09月:壬戌(月)、癸亥(年) 10月:癸亥(月)、癸亥(年) 11月:甲子(月)、癸亥(年) 12月:乙丑(月)、癸亥(年)
1924年(大正13年)子年、四緑木星
01月:丙寅(月)、甲子(年) 02月:丁卯(月)、甲子(年) 03月:戊辰(月)、甲子(年) 04月:己巳(月)、甲子(年) 05月:庚午(月)、甲子(年) 06月:辛未(月)、甲子(年) 07月:壬申(月)、甲子(年) 08月:癸酉(月)、甲子(年) 09月:甲戌(月)、甲子(年) 10月:乙亥(月)、甲子(年) 11月:丙子(月)、甲子(年) 12月:丁丑(月)、甲子(年)
1925年(大正14年)丑年、三碧木星
01月:戊寅(月)、乙丑(年) 02月:己卯(月)、乙丑(年) 03月:庚辰(月)、乙丑(年) 04月:辛巳(月)、乙丑(年) 05月:壬午(月)、乙丑(年) 06月:癸未(月)、乙丑(年) 07月:甲申(月)、乙丑(年) 08月:乙酉(月)、乙丑(年) 09月:丙戌(月)、乙丑(年) 10月:丁亥(月)、乙丑(年) 11月:戊子(月)、乙丑(年) 12月:己丑(月)、乙丑(年)
1926年(昭和元年)寅年、二黒土星
01月:庚寅(月)、丙寅(年) 02月:辛卯(月)、丙寅(年) 03月:壬辰(月)、丙寅(年) 04月:癸巳(月)、丙寅(年) 05月:甲午(月)、丙寅(年) 06月:乙未(月)、丙寅(年) 07月:丙申(月)、丙寅(年) 08月:丁酉(月)、丙寅(年) 09月:戊戌(月)、丙寅(年) 10月:己亥(月)、丙寅(年) 11月:庚子(月)、丙寅(年) 12月:辛丑(月)、丙寅(年)
1927年(昭和2年)卯年、一白水星
01月:壬寅(月)、丁卯(年) 02月:癸卯(月)、丁卯(年) 03月:甲辰(月)、丁卯(年) 04月:乙巳(月)、丁卯(年) 05月:丙午(月)、丁卯(年) 06月:丁未(月)、丁卯(年) 07月:戊申(月)、丁卯(年) 08月:己酉(月)、丁卯(年) 09月:庚戌(月)、丁卯(年) 10月:辛亥(月)、丁卯(年) 11月:壬子(月)、丁卯(年) 12月:癸丑(月)、丁卯(年)
1928年(昭和3年)辰年、九紫火星
01月:甲寅(月)、戊辰(年) 02月:乙卯(月)、戊辰(年) 03月:丙辰(月)、戊辰(年) 04月:丁巳(月)、戊辰(年) 05月:戊午(月)、戊辰(年) 06月:己未(月)、戊辰(年) 07月:庚申(月)、戊辰(年) 08月:辛酉(月)、戊辰(年) 09月:壬戌(月)、戊辰(年) 10月:癸亥(月)、戊辰(年) 11月:甲子(月)、戊辰(年) 12月:乙丑(月)、戊辰(年)
1929年(昭和4年)巳年、八白土星
01月:丙寅(月)、己巳(年) 02月:丁卯(月)、己巳(年) 03月:戊辰(月)、己巳(年) 04月:己巳(月)、己巳(年) 05月:庚午(月)、己巳(年) 06月:辛未(月)、己巳(年) 07月:壬申(月)、己巳(年) 08月:癸酉(月)、己巳(年) 09月:甲戌(月)、己巳(年) 10月:乙亥(月)、己巳(年) 11月:丙子(月)、己巳(年) 12月:丁丑(月)、己巳(年)
1930年(昭和5年)午年、七赤金星
01月:戊寅(月)、庚午(年) 02月:己卯(月)、庚午(年) 03月:庚辰(月)、庚午(年) 04月:辛巳(月)、庚午(年) 05月:壬午(月)、庚午(年) 06月:癸未(月)、庚午(年) 07月:甲申(月)、庚午(年) 08月:乙酉(月)、庚午(年) 09月:丙戌(月)、庚午(年) 10月:丁亥(月)、庚午(年) 11月:戊子(月)、庚午(年) 12月:己丑(月)、庚午(年)
1931年 ~ 1940年
1931年(昭和6年)未年、六白金星
01月:庚寅(月)、辛未(年) 02月:辛卯(月)、辛未(年) 03月:壬辰(月)、辛未(年) 04月:癸巳(月)、辛未(年) 05月:甲午(月)、辛未(年) 06月:乙未(月)、辛未(年) 07月:丙申(月)、辛未(年) 08月:丁酉(月)、辛未(年) 09月:戊戌(月)、辛未(年) 10月:己亥(月)、辛未(年) 11月:庚子(月)、辛未(年) 12月:辛丑(月)、辛未(年)
1932年(昭和7年)申年、五黄土星
01月:壬寅(月)、壬申(年) 02月:癸卯(月)、壬申(年) 03月:甲辰(月)、壬申(年) 04月:乙巳(月)、壬申(年) 05月:丙午(月)、壬申(年) 06月:丁未(月)、壬申(年) 07月:戊申(月)、壬申(年) 08月:己酉(月)、壬申(年) 09月:庚戌(月)、壬申(年) 10月:辛亥(月)、壬申(年) 11月:壬子(月)、壬申(年) 12月:癸丑(月)、壬申(年)
1933年(昭和8年)酉年、四緑木星
01月:甲寅(月)、癸酉(年) 02月:乙卯(月)、癸酉(年) 03月:丙辰(月)、癸酉(年) 04月:丁巳(月)、癸酉(年) 05月:戊午(月)、癸酉(年) 06月:己未(月)、癸酉(年) 07月:庚申(月)、癸酉(年) 08月:辛酉(月)、癸酉(年) 09月:壬戌(月)、癸酉(年) 10月:癸亥(月)、癸酉(年) 11月:甲子(月)、癸酉(年) 12月:乙丑(月)、癸酉(年)
1934年(昭和9年)戌年、三碧木星
01月:丙寅(月)、甲戌(年) 02月:丁卯(月)、甲戌(年) 03月:戊辰(月)、甲戌(年) 04月:己巳(月)、甲戌(年) 05月:庚午(月)、甲戌(年) 06月:辛未(月)、甲戌(年) 07月:壬申(月)、甲戌(年) 08月:癸酉(月)、甲戌(年) 09月:甲戌(月)、甲戌(年) 10月:乙亥(月)、甲戌(年) 11月:丙子(月)、甲戌(年) 12月:丁丑(月)、甲戌(年)
1935年(昭和10年)亥年、二黒土星
01月:戊寅(月)、乙亥(年) 02月:己卯(月)、乙亥(年) 03月:庚辰(月)、乙亥(年) 04月:辛巳(月)、乙亥(年) 05月:壬午(月)、乙亥(年) 06月:癸未(月)、乙亥(年) 07月:甲申(月)、乙亥(年) 08月:乙酉(月)、乙亥(年) 09月:丙戌(月)、乙亥(年) 10月:丁亥(月)、乙亥(年) 11月:戊子(月)、乙亥(年) 12月:己丑(月)、乙亥(年)
1936年(昭和11年)子年、一白水星
01月:庚寅(月)、丙子(年) 02月:辛卯(月)、丙子(年) 03月:壬辰(月)、丙子(年) 04月:癸巳(月)、丙子(年) 05月:甲午(月)、丙子(年) 06月:乙未(月)、丙子(年) 07月:丙申(月)、丙子(年) 08月:丁酉(月)、丙子(年) 09月:戊戌(月)、丙子(年) 10月:己亥(月)、丙子(年) 11月:庚子(月)、丙子(年) 12月:辛丑(月)、丙子(年)
1937年(昭和12年)丑年、九紫火星
01月:壬寅(月)、丁丑(年) 02月:癸卯(月)、丁丑(年) 03月:甲辰(月)、丁丑(年) 04月:乙巳(月)、丁丑(年) 05月:丙午(月)、丁丑(年) 06月:丁未(月)、丁丑(年) 07月:戊申(月)、丁丑(年) 08月:己酉(月)、丁丑(年) 09月:庚戌(月)、丁丑(年) 10月:辛亥(月)、丁丑(年) 11月:壬子(月)、丁丑(年) 12月:癸丑(月)、丁丑(年)
1938年(昭和13年)寅年、八白土星
01月:甲寅(月)、戊寅(年) 02月:乙卯(月)、戊寅(年) 03月:丙辰(月)、戊寅(年) 04月:丁巳(月)、戊寅(年) 05月:戊午(月)、戊寅(年) 06月:己未(月)、戊寅(年) 07月:庚申(月)、戊寅(年) 08月:辛酉(月)、戊寅(年) 09月:壬戌(月)、戊寅(年) 10月:癸亥(月)、戊寅(年) 11月:甲子(月)、戊寅(年) 12月:乙丑(月)、戊寅(年)
1939年(昭和14年)卯年、七赤金星
01月:丙寅(月)、己卯(年) 02月:丁卯(月)、己卯(年) 03月:戊辰(月)、己卯(年) 04月:己巳(月)、己卯(年) 05月:庚午(月)、己卯(年) 06月:辛未(月)、己卯(年) 07月:壬申(月)、己卯(年) 08月:癸酉(月)、己卯(年) 09月:甲戌(月)、己卯(年) 10月:乙亥(月)、己卯(年) 11月:丙子(月)、己卯(年) 12月:丁丑(月)、己卯(年)
1940年(昭和15年)辰年、六白金星
01月:戊寅(月)、庚辰(年) 02月:己卯(月)、庚辰(年) 03月:庚辰(月)、庚辰(年) 04月:辛巳(月)、庚辰(年) 05月:壬午(月)、庚辰(年) 06月:癸未(月)、庚辰(年) 07月:甲申(月)、庚辰(年) 08月:乙酉(月)、庚辰(年) 09月:丙戌(月)、庚辰(年) 10月:丁亥(月)、庚辰(年) 11月:戊子(月)、庚辰(年) 12月:己丑(月)、庚辰(年)
1941年 ~ 1950年
1941年(昭和16年)巳年、五黄土星
01月:庚寅(月)、辛巳(年) 02月:辛卯(月)、辛巳(年) 03月:壬辰(月)、辛巳(年) 04月:癸巳(月)、辛巳(年) 05月:甲午(月)、辛巳(年) 06月:乙未(月)、辛巳(年) 07月:丙申(月)、辛巳(年) 08月:丁酉(月)、辛巳(年) 09月:戊戌(月)、辛巳(年) 10月:己亥(月)、辛巳(年) 11月:庚子(月)、辛巳(年) 12月:辛丑(月)、辛巳(年)
1942年(昭和17年)午年、四緑木星
01月:壬寅(月)、壬午(年) 02月:癸卯(月)、壬午(年) 03月:甲辰(月)、壬午(年) 04月:乙巳(月)、壬午(年) 05月:丙午(月)、壬午(年) 06月:丁未(月)、壬午(年) 07月:戊申(月)、壬午(年) 08月:己酉(月)、壬午(年) 09月:庚戌(月)、壬午(年) 10月:辛亥(月)、壬午(年) 11月:壬子(月)、壬午(年) 12月:癸丑(月)、壬午(年)
1943年(昭和18年)未年、三碧木星
01月:甲寅(月)、癸未(年) 02月:乙卯(月)、癸未(年) 03月:丙辰(月)、癸未(年) 04月:丁巳(月)、癸未(年) 05月:戊午(月)、癸未(年) 06月:己未(月)、癸未(年) 07月:庚申(月)、癸未(年) 08月:辛酉(月)、癸未(年) 09月:壬戌(月)、癸未(年) 10月:癸亥(月)、癸未(年) 11月:甲子(月)、癸未(年) 12月:乙丑(月)、癸未(年)
1944年(昭和19年)申年、二黒土星
01月:丙寅(月)、甲申(年) 02月:丁卯(月)、甲申(年) 03月:戊辰(月)、甲申(年) 04月:己巳(月)、甲申(年) 05月:庚午(月)、甲申(年) 06月:辛未(月)、甲申(年) 07月:壬申(月)、甲申(年) 08月:癸酉(月)、甲申(年) 09月:甲戌(月)、甲申(年) 10月:乙亥(月)、甲申(年) 11月:丙子(月)、甲申(年) 12月:丁丑(月)、甲申(年)
1945年(昭和20年)酉年、一白水星
01月:戊寅(月)、乙酉(年) 02月:己卯(月)、乙酉(年) 03月:庚辰(月)、乙酉(年) 04月:辛巳(月)、乙酉(年) 05月:壬午(月)、乙酉(年) 06月:癸未(月)、乙酉(年) 07月:甲申(月)、乙酉(年) 08月:乙酉(月)、乙酉(年) 09月:丙戌(月)、乙酉(年) 10月:丁亥(月)、乙酉(年) 11月:戊子(月)、乙酉(年) 12月:己丑(月)、乙酉(年)
1946年(昭和21年)戌年、九紫火星
01月:庚寅(月)、丙戌(年) 02月:辛卯(月)、丙戌(年) 03月:壬辰(月)、丙戌(年) 04月:癸巳(月)、丙戌(年) 05月:甲午(月)、丙戌(年) 06月:乙未(月)、丙戌(年) 07月:丙申(月)、丙戌(年) 08月:丁酉(月)、丙戌(年) 09月:戊戌(月)、丙戌(年) 10月:己亥(月)、丙戌(年) 11月:庚子(月)、丙戌(年) 12月:辛丑(月)、丙戌(年)
1947年(昭和22年)亥年、八白土星
01月:壬寅(月)、丁亥(年) 02月:癸卯(月)、丁亥(年) 03月:甲辰(月)、丁亥(年) 04月:乙巳(月)、丁亥(年) 05月:丙午(月)、丁亥(年) 06月:丁未(月)、丁亥(年) 07月:戊申(月)、丁亥(年) 08月:己酉(月)、丁亥(年) 09月:庚戌(月)、丁亥(年) 10月:辛亥(月)、丁亥(年) 11月:壬子(月)、丁亥(年) 12月:癸丑(月)、丁亥(年)
1948年(昭和23年)子年、七赤金星
01月:甲寅(月)、戊子(年) 02月:乙卯(月)、戊子(年) 03月:丙辰(月)、戊子(年) 04月:丁巳(月)、戊子(年) 05月:戊午(月)、戊子(年) 06月:己未(月)、戊子(年) 07月:庚申(月)、戊子(年) 08月:辛酉(月)、戊子(年) 09月:壬戌(月)、戊子(年) 10月:癸亥(月)、戊子(年) 11月:甲子(月)、戊子(年) 12月:乙丑(月)、戊子(年)
1949年(昭和24年)丑年、六白金星
01月:丙寅(月)、己丑(年) 02月:丁卯(月)、己丑(年) 03月:戊辰(月)、己丑(年) 04月:己巳(月)、己丑(年) 05月:庚午(月)、己丑(年) 06月:辛未(月)、己丑(年) 07月:壬申(月)、己丑(年) 08月:癸酉(月)、己丑(年) 09月:甲戌(月)、己丑(年) 10月:乙亥(月)、己丑(年) 11月:丙子(月)、己丑(年) 12月:丁丑(月)、己丑(年)
1950年(昭和25年)寅年、五黄土星
01月:戊寅(月)、庚寅(年) 02月:己卯(月)、庚寅(年) 03月:庚辰(月)、庚寅(年) 04月:辛巳(月)、庚寅(年) 05月:壬午(月)、庚寅(年) 06月:癸未(月)、庚寅(年) 07月:甲申(月)、庚寅(年) 08月:乙酉(月)、庚寅(年) 09月:丙戌(月)、庚寅(年) 10月:丁亥(月)、庚寅(年) 11月:戊子(月)、庚寅(年) 12月:己丑(月)、庚寅(年)
1951年 ~ 1960年
1951年(昭和26年)卯年、四緑木星
01月:庚寅(月)、辛卯(年) 02月:辛卯(月)、辛卯(年) 03月:壬辰(月)、辛卯(年) 04月:癸巳(月)、辛卯(年) 05月:甲午(月)、辛卯(年) 06月:乙未(月)、辛卯(年) 07月:丙申(月)、辛卯(年) 08月:丁酉(月)、辛卯(年) 09月:戊戌(月)、辛卯(年) 10月:己亥(月)、辛卯(年) 11月:庚子(月)、辛卯(年) 12月:辛丑(月)、辛卯(年)
1952年(昭和27年)辰年、三碧木星
01月:壬寅(月)、壬辰(年) 02月:癸卯(月)、壬辰(年) 03月:甲辰(月)、壬辰(年) 04月:乙巳(月)、壬辰(年) 05月:丙午(月)、壬辰(年) 06月:丁未(月)、壬辰(年) 07月:戊申(月)、壬辰(年) 08月:己酉(月)、壬辰(年) 09月:庚戌(月)、壬辰(年) 10月:辛亥(月)、壬辰(年) 11月:壬子(月)、壬辰(年) 12月:癸丑(月)、壬辰(年)
1953年(昭和28年)巳年、二黒土星
01月:甲寅(月)、癸巳(年) 02月:乙卯(月)、癸巳(年) 03月:丙辰(月)、癸巳(年) 04月:丁巳(月)、癸巳(年) 05月:戊午(月)、癸巳(年) 06月:己未(月)、癸巳(年) 07月:庚申(月)、癸巳(年) 08月:辛酉(月)、癸巳(年) 09月:壬戌(月)、癸巳(年) 10月:癸亥(月)、癸巳(年) 11月:甲子(月)、癸巳(年) 12月:乙丑(月)、癸巳(年)
1954年(昭和29年)午年、一白水星
01月:丙寅(月)、甲午(年) 02月:丁卯(月)、甲午(年) 03月:戊辰(月)、甲午(年) 04月:己巳(月)、甲午(年) 05月:庚午(月)、甲午(年) 06月:辛未(月)、甲午(年) 07月:壬申(月)、甲午(年) 08月:癸酉(月)、甲午(年) 09月:甲戌(月)、甲午(年) 10月:乙亥(月)、甲午(年) 11月:丙子(月)、甲午(年) 12月:丁丑(月)、甲午(年)
1955年(昭和30年)未年、九紫火星
01月:戊寅(月)、乙未(年) 02月:己卯(月)、乙未(年) 03月:庚辰(月)、乙未(年) 04月:辛巳(月)、乙未(年) 05月:壬午(月)、乙未(年) 06月:癸未(月)、乙未(年) 07月:甲申(月)、乙未(年) 08月:乙酉(月)、乙未(年) 09月:丙戌(月)、乙未(年) 10月:丁亥(月)、乙未(年) 11月:戊子(月)、乙未(年) 12月:己丑(月)、乙未(年)
1956年(昭和31年)申年、八白土星
01月:庚寅(月)、丙申(年) 02月:辛卯(月)、丙申(年) 03月:壬辰(月)、丙申(年) 04月:癸巳(月)、丙申(年) 05月:甲午(月)、丙申(年) 06月:乙未(月)、丙申(年) 07月:丙申(月)、丙申(年) 08月:丁酉(月)、丙申(年) 09月:戊戌(月)、丙申(年) 10月:己亥(月)、丙申(年) 11月:庚子(月)、丙申(年) 12月:辛丑(月)、丙申(年)
1957年(昭和32年)酉年、七赤金星
01月:壬寅(月)、丁酉(年) 02月:癸卯(月)、丁酉(年) 03月:甲辰(月)、丁酉(年) 04月:乙巳(月)、丁酉(年) 05月:丙午(月)、丁酉(年) 06月:丁未(月)、丁酉(年) 07月:戊申(月)、丁酉(年) 08月:己酉(月)、丁酉(年) 09月:庚戌(月)、丁酉(年) 10月:辛亥(月)、丁酉(年) 11月:壬子(月)、丁酉(年) 12月:癸丑(月)、丁酉(年)
1958年(昭和33年)戌年、六白金星
01月:甲寅(月)、戊戌(年) 02月:乙卯(月)、戊戌(年) 03月:丙辰(月)、戊戌(年) 04月:丁巳(月)、戊戌(年) 05月:戊午(月)、戊戌(年) 06月:己未(月)、戊戌(年) 07月:庚申(月)、戊戌(年) 08月:辛酉(月)、戊戌(年) 09月:壬戌(月)、戊戌(年) 10月:癸亥(月)、戊戌(年) 11月:甲子(月)、戊戌(年) 12月:乙丑(月)、戊戌(年)
1959年(昭和34年)亥年、五黄土星
01月:丙寅(月)、己亥(年) 02月:丁卯(月)、己亥(年) 03月:戊辰(月)、己亥(年) 04月:己巳(月)、己亥(年) 05月:庚午(月)、己亥(年) 06月:辛未(月)、己亥(年) 07月:壬申(月)、己亥(年) 08月:癸酉(月)、己亥(年) 09月:甲戌(月)、己亥(年) 10月:乙亥(月)、己亥(年) 11月:丙子(月)、己亥(年) 12月:丁丑(月)、己亥(年)
1960年(昭和35年)子年、四緑木星
01月:戊寅(月)、庚子(年) 02月:己卯(月)、庚子(年) 03月:庚辰(月)、庚子(年) 04月:辛巳(月)、庚子(年) 05月:壬午(月)、庚子(年) 06月:癸未(月)、庚子(年) 07月:甲申(月)、庚子(年) 08月:乙酉(月)、庚子(年) 09月:丙戌(月)、庚子(年) 10月:丁亥(月)、庚子(年) 11月:戊子(月)、庚子(年) 12月:己丑(月)、庚子(年)
1961年 ~ 1970年
1961年(昭和36年)丑年、三碧木星
01月:庚寅(月)、辛丑(年) 02月:辛卯(月)、辛丑(年) 03月:壬辰(月)、辛丑(年) 04月:癸巳(月)、辛丑(年) 05月:甲午(月)、辛丑(年) 06月:乙未(月)、辛丑(年) 07月:丙申(月)、辛丑(年) 08月:丁酉(月)、辛丑(年) 09月:戊戌(月)、辛丑(年) 10月:己亥(月)、辛丑(年) 11月:庚子(月)、辛丑(年) 12月:辛丑(月)、辛丑(年)
1962年(昭和37年)寅年、二黒土星
01月:壬寅(月)、壬寅(年) 02月:癸卯(月)、壬寅(年) 03月:甲辰(月)、壬寅(年) 04月:乙巳(月)、壬寅(年) 05月:丙午(月)、壬寅(年) 06月:丁未(月)、壬寅(年) 07月:戊申(月)、壬寅(年) 08月:己酉(月)、壬寅(年) 09月:庚戌(月)、壬寅(年) 10月:辛亥(月)、壬寅(年) 11月:壬子(月)、壬寅(年) 12月:癸丑(月)、壬寅(年)
1963年(昭和38年)卯年、一白水星
01月:甲寅(月)、癸卯(年) 02月:乙卯(月)、癸卯(年) 03月:丙辰(月)、癸卯(年) 04月:丁巳(月)、癸卯(年) 05月:戊午(月)、癸卯(年) 06月:己未(月)、癸卯(年) 07月:庚申(月)、癸卯(年) 08月:辛酉(月)、癸卯(年) 09月:壬戌(月)、癸卯(年) 10月:癸亥(月)、癸卯(年) 11月:甲子(月)、癸卯(年) 12月:乙丑(月)、癸卯(年)
1964年(昭和39年)辰年、九紫火星
01月:丙寅(月)、甲辰(年) 02月:丁卯(月)、甲辰(年) 03月:戊辰(月)、甲辰(年) 04月:己巳(月)、甲辰(年) 05月:庚午(月)、甲辰(年) 06月:辛未(月)、甲辰(年) 07月:壬申(月)、甲辰(年) 08月:癸酉(月)、甲辰(年) 09月:甲戌(月)、甲辰(年) 10月:乙亥(月)、甲辰(年) 11月:丙子(月)、甲辰(年) 12月:丁丑(月)、甲辰(年)
1965年(昭和40年)巳年、八白土星
01月:戊寅(月)、乙巳(年) 02月:己卯(月)、乙巳(年) 03月:庚辰(月)、乙巳(年) 04月:辛巳(月)、乙巳(年) 05月:壬午(月)、乙巳(年) 06月:癸未(月)、乙巳(年) 07月:甲申(月)、乙巳(年) 08月:乙酉(月)、乙巳(年) 09月:丙戌(月)、乙巳(年) 10月:丁亥(月)、乙巳(年) 11月:戊子(月)、乙巳(年) 12月:己丑(月)、乙巳(年)
1966年(昭和41年)午年、七赤金星
01月:庚寅(月)、丙午(年) 02月:辛卯(月)、丙午(年) 03月:壬辰(月)、丙午(年) 04月:癸巳(月)、丙午(年) 05月:甲午(月)、丙午(年) 06月:乙未(月)、丙午(年) 07月:丙申(月)、丙午(年) 08月:丁酉(月)、丙午(年) 09月:戊戌(月)、丙午(年) 10月:己亥(月)、丙午(年) 11月:庚子(月)、丙午(年) 12月:辛丑(月)、丙午(年)
1967年(昭和42年)未年、六白金星
01月:壬寅(月)、丁未(年) 02月:癸卯(月)、丁未(年) 03月:甲辰(月)、丁未(年) 04月:乙巳(月)、丁未(年) 05月:丙午(月)、丁未(年) 06月:丁未(月)、丁未(年) 07月:戊申(月)、丁未(年) 08月:己酉(月)、丁未(年) 09月:庚戌(月)、丁未(年) 10月:辛亥(月)、丁未(年) 11月:壬子(月)、丁未(年) 12月:癸丑(月)、丁未(年)
1968年(昭和43年)申年、五黄土星
01月:甲寅(月)、戊申(年) 02月:乙卯(月)、戊申(年) 03月:丙辰(月)、戊申(年) 04月:丁巳(月)、戊申(年) 05月:戊午(月)、戊申(年) 06月:己未(月)、戊申(年) 07月:庚申(月)、戊申(年) 08月:辛酉(月)、戊申(年) 09月:壬戌(月)、戊申(年) 10月:癸亥(月)、戊申(年) 11月:甲子(月)、戊申(年) 12月:乙丑(月)、戊申(年)
1969年(昭和44年)酉年、四緑木星
01月:丙寅(月)、己酉(年) 02月:丁卯(月)、己酉(年) 03月:戊辰(月)、己酉(年) 04月:己巳(月)、己酉(年) 05月:庚午(月)、己酉(年) 06月:辛未(月)、己酉(年) 07月:壬申(月)、己酉(年) 08月:癸酉(月)、己酉(年) 09月:甲戌(月)、己酉(年) 10月:乙亥(月)、己酉(年) 11月:丙子(月)、己酉(年) 12月:丁丑(月)、己酉(年)
1970年(昭和45年)戌年、三碧木星
01月:戊寅(月)、庚戌(年) 02月:己卯(月)、庚戌(年) 03月:庚辰(月)、庚戌(年) 04月:辛巳(月)、庚戌(年) 05月:壬午(月)、庚戌(年) 06月:癸未(月)、庚戌(年) 07月:甲申(月)、庚戌(年) 08月:乙酉(月)、庚戌(年) 09月:丙戌(月)、庚戌(年) 10月:丁亥(月)、庚戌(年) 11月:戊子(月)、庚戌(年) 12月:己丑(月)、庚戌(年)
1971年 ~ 1980年
1971年(昭和46年)亥年、二黒土星
01月:庚寅(月)、辛亥(年) 02月:辛卯(月)、辛亥(年) 03月:壬辰(月)、辛亥(年) 04月:癸巳(月)、辛亥(年) 05月:甲午(月)、辛亥(年) 06月:乙未(月)、辛亥(年) 07月:丙申(月)、辛亥(年) 08月:丁酉(月)、辛亥(年) 09月:戊戌(月)、辛亥(年) 10月:己亥(月)、辛亥(年) 11月:庚子(月)、辛亥(年) 12月:辛丑(月)、辛亥(年)
1972年(昭和47年)子年、一白水星
01月:壬寅(月)、壬子(年) 02月:癸卯(月)、壬子(年) 03月:甲辰(月)、壬子(年) 04月:乙巳(月)、壬子(年) 05月:丙午(月)、壬子(年) 06月:丁未(月)、壬子(年) 07月:戊申(月)、壬子(年) 08月:己酉(月)、壬子(年) 09月:庚戌(月)、壬子(年) 10月:辛亥(月)、壬子(年) 11月:壬子(月)、壬子(年) 12月:癸丑(月)、壬子(年)
1973年(昭和48年)丑年、九紫火星
01月:甲寅(月)、癸丑(年) 02月:乙卯(月)、癸丑(年) 03月:丙辰(月)、癸丑(年) 04月:丁巳(月)、癸丑(年) 05月:戊午(月)、癸丑(年) 06月:己未(月)、癸丑(年) 07月:庚申(月)、癸丑(年) 08月:辛酉(月)、癸丑(年) 09月:壬戌(月)、癸丑(年) 10月:癸亥(月)、癸丑(年) 11月:甲子(月)、癸丑(年) 12月:乙丑(月)、癸丑(年)
1974年(昭和49年)寅年、八白土星
01月:丙寅(月)、甲寅(年) 02月:丁卯(月)、甲寅(年) 03月:戊辰(月)、甲寅(年) 04月:己巳(月)、甲寅(年) 05月:庚午(月)、甲寅(年) 06月:辛未(月)、甲寅(年) 07月:壬申(月)、甲寅(年) 08月:癸酉(月)、甲寅(年) 09月:甲戌(月)、甲寅(年) 10月:乙亥(月)、甲寅(年) 11月:丙子(月)、甲寅(年) 12月:丁丑(月)、甲寅(年)
1975年(昭和50年)卯年、七赤金星
01月:戊寅(月)、乙卯(年) 02月:己卯(月)、乙卯(年) 03月:庚辰(月)、乙卯(年) 04月:辛巳(月)、乙卯(年) 05月:壬午(月)、乙卯(年) 06月:癸未(月)、乙卯(年) 07月:甲申(月)、乙卯(年) 08月:乙酉(月)、乙卯(年) 09月:丙戌(月)、乙卯(年) 10月:丁亥(月)、乙卯(年) 11月:戊子(月)、乙卯(年) 12月:己丑(月)、乙卯(年)
1976年(昭和51年)辰年、六白金星
01月:庚寅(月)、丙辰(年) 02月:辛卯(月)、丙辰(年) 03月:壬辰(月)、丙辰(年) 04月:癸巳(月)、丙辰(年) 05月:甲午(月)、丙辰(年) 06月:乙未(月)、丙辰(年) 07月:丙申(月)、丙辰(年) 08月:丁酉(月)、丙辰(年) 09月:戊戌(月)、丙辰(年) 10月:己亥(月)、丙辰(年) 11月:庚子(月)、丙辰(年) 12月:辛丑(月)、丙辰(年)
1977年(昭和52年)巳年、五黄土星
01月:壬寅(月)、丁巳(年) 02月:癸卯(月)、丁巳(年) 03月:甲辰(月)、丁巳(年) 04月:乙巳(月)、丁巳(年) 05月:丙午(月)、丁巳(年) 06月:丁未(月)、丁巳(年) 07月:戊申(月)、丁巳(年) 08月:己酉(月)、丁巳(年) 09月:庚戌(月)、丁巳(年) 10月:辛亥(月)、丁巳(年) 11月:壬子(月)、丁巳(年) 12月:癸丑(月)、丁巳(年)
1978年(昭和53年)午年、四緑木星
01月:甲寅(月)、戊午(年) 02月:乙卯(月)、戊午(年) 03月:丙辰(月)、戊午(年) 04月:丁巳(月)、戊午(年) 05月:戊午(月)、戊午(年) 06月:己未(月)、戊午(年) 07月:庚申(月)、戊午(年) 08月:辛酉(月)、戊午(年) 09月:壬戌(月)、戊午(年) 10月:癸亥(月)、戊午(年) 11月:甲子(月)、戊午(年) 12月:乙丑(月)、戊午(年)
1979年(昭和54年)未年、三碧木星
01月:丙寅(月)、己未(年) 02月:丁卯(月)、己未(年) 03月:戊辰(月)、己未(年) 04月:己巳(月)、己未(年) 05月:庚午(月)、己未(年) 06月:辛未(月)、己未(年) 07月:壬申(月)、己未(年) 08月:癸酉(月)、己未(年) 09月:甲戌(月)、己未(年) 10月:乙亥(月)、己未(年) 11月:丙子(月)、己未(年) 12月:丁丑(月)、己未(年)
1980年(昭和55年)申年、二黒土星
01月:戊寅(月)、庚申(年) 02月:己卯(月)、庚申(年) 03月:庚辰(月)、庚申(年) 04月:辛巳(月)、庚申(年) 05月:壬午(月)、庚申(年) 06月:癸未(月)、庚申(年) 07月:甲申(月)、庚申(年) 08月:乙酉(月)、庚申(年) 09月:丙戌(月)、庚申(年) 10月:丁亥(月)、庚申(年) 11月:戊子(月)、庚申(年) 12月:己丑(月)、庚申(年)
1981年 ~ 1990年
1981年(昭和56年)酉年、一白水星
01月:庚寅(月)、辛酉(年) 02月:辛卯(月)、辛酉(年) 03月:壬辰(月)、辛酉(年) 04月:癸巳(月)、辛酉(年) 05月:甲午(月)、辛酉(年) 06月:乙未(月)、辛酉(年) 07月:丙申(月)、辛酉(年) 08月:丁酉(月)、辛酉(年) 09月:戊戌(月)、辛酉(年) 10月:己亥(月)、辛酉(年) 11月:庚子(月)、辛酉(年) 12月:辛丑(月)、辛酉(年)
1982年(昭和57年)戌年、九紫火星
01月:壬寅(月)、壬戌(年) 02月:癸卯(月)、壬戌(年) 03月:甲辰(月)、壬戌(年) 04月:乙巳(月)、壬戌(年) 05月:丙午(月)、壬戌(年) 06月:丁未(月)、壬戌(年) 07月:戊申(月)、壬戌(年) 08月:己酉(月)、壬戌(年) 09月:庚戌(月)、壬戌(年) 10月:辛亥(月)、壬戌(年) 11月:壬子(月)、壬戌(年) 12月:癸丑(月)、壬戌(年)
1983年(昭和58年)亥年、八白土星
01月:甲寅(月)、癸亥(年) 02月:乙卯(月)、癸亥(年) 03月:丙辰(月)、癸亥(年) 04月:丁巳(月)、癸亥(年) 05月:戊午(月)、癸亥(年) 06月:己未(月)、癸亥(年) 07月:庚申(月)、癸亥(年) 08月:辛酉(月)、癸亥(年) 09月:壬戌(月)、癸亥(年) 10月:癸亥(月)、癸亥(年) 11月:甲子(月)、癸亥(年) 12月:乙丑(月)、癸亥(年)
1984年(昭和59年)子年、七赤金星
01月:丙寅(月)、甲子(年) 02月:丁卯(月)、甲子(年) 03月:戊辰(月)、甲子(年) 04月:己巳(月)、甲子(年) 05月:庚午(月)、甲子(年) 06月:辛未(月)、甲子(年) 07月:壬申(月)、甲子(年) 08月:癸酉(月)、甲子(年) 09月:甲戌(月)、甲子(年) 10月:乙亥(月)、甲子(年) 11月:丙子(月)、甲子(年) 12月:丁丑(月)、甲子(年)
1985年(昭和60年)丑年、六白金星
01月:戊寅(月)、乙丑(年) 02月:己卯(月)、乙丑(年) 03月:庚辰(月)、乙丑(年) 04月:辛巳(月)、乙丑(年) 05月:壬午(月)、乙丑(年) 06月:癸未(月)、乙丑(年) 07月:甲申(月)、乙丑(年) 08月:乙酉(月)、乙丑(年) 09月:丙戌(月)、乙丑(年) 10月:丁亥(月)、乙丑(年) 11月:戊子(月)、乙丑(年) 12月:己丑(月)、乙丑(年)
1986年(昭和61年)寅年、五黄土星
01月:庚寅(月)、丙寅(年) 02月:辛卯(月)、丙寅(年) 03月:壬辰(月)、丙寅(年) 04月:癸巳(月)、丙寅(年) 05月:甲午(月)、丙寅(年) 06月:乙未(月)、丙寅(年) 07月:丙申(月)、丙寅(年) 08月:丁酉(月)、丙寅(年) 09月:戊戌(月)、丙寅(年) 10月:己亥(月)、丙寅(年) 11月:庚子(月)、丙寅(年) 12月:辛丑(月)、丙寅(年)
1987年(昭和62年)卯年、四緑木星
01月:壬寅(月)、丁卯(年) 02月:癸卯(月)、丁卯(年) 03月:甲辰(月)、丁卯(年) 04月:乙巳(月)、丁卯(年) 05月:丙午(月)、丁卯(年) 06月:丁未(月)、丁卯(年) 07月:戊申(月)、丁卯(年) 08月:己酉(月)、丁卯(年) 09月:庚戌(月)、丁卯(年) 10月:辛亥(月)、丁卯(年) 11月:壬子(月)、丁卯(年) 12月:癸丑(月)、丁卯(年)
1988年(昭和63年)辰年、三碧木星
01月:甲寅(月)、戊辰(年) 02月:乙卯(月)、戊辰(年) 03月:丙辰(月)、戊辰(年) 04月:丁巳(月)、戊辰(年) 05月:戊午(月)、戊辰(年) 06月:己未(月)、戊辰(年) 07月:庚申(月)、戊辰(年) 08月:辛酉(月)、戊辰(年) 09月:壬戌(月)、戊辰(年) 10月:癸亥(月)、戊辰(年) 11月:甲子(月)、戊辰(年) 12月:乙丑(月)、戊辰(年)
1989年(平成元年)巳年、二黒土星
01月:丙寅(月)、己巳(年) 02月:丁卯(月)、己巳(年) 03月:戊辰(月)、己巳(年) 04月:己巳(月)、己巳(年) 05月:庚午(月)、己巳(年) 06月:辛未(月)、己巳(年) 07月:壬申(月)、己巳(年) 08月:癸酉(月)、己巳(年) 09月:甲戌(月)、己巳(年) 10月:乙亥(月)、己巳(年) 11月:丙子(月)、己巳(年) 12月:丁丑(月)、己巳(年)
1990年(平成2年)午年、一白水星
01月:戊寅(月)、庚午(年) 02月:己卯(月)、庚午(年) 03月:庚辰(月)、庚午(年) 04月:辛巳(月)、庚午(年) 05月:壬午(月)、庚午(年) 06月:癸未(月)、庚午(年) 07月:甲申(月)、庚午(年) 08月:乙酉(月)、庚午(年) 09月:丙戌(月)、庚午(年) 10月:丁亥(月)、庚午(年) 11月:戊子(月)、庚午(年) 12月:己丑(月)、庚午(年)
1991年 ~ 2000年
1991年(平成3年)未年、九紫火星
01月:庚寅(月)、辛未(年) 02月:辛卯(月)、辛未(年) 03月:壬辰(月)、辛未(年) 04月:癸巳(月)、辛未(年) 05月:甲午(月)、辛未(年) 06月:乙未(月)、辛未(年) 07月:丙申(月)、辛未(年) 08月:丁酉(月)、辛未(年) 09月:戊戌(月)、辛未(年) 10月:己亥(月)、辛未(年) 11月:庚子(月)、辛未(年) 12月:辛丑(月)、辛未(年)
1992年(平成4年)申年、八白土星
01月:壬寅(月)、壬申(年) 02月:癸卯(月)、壬申(年) 03月:甲辰(月)、壬申(年) 04月:乙巳(月)、壬申(年) 05月:丙午(月)、壬申(年) 06月:丁未(月)、壬申(年) 07月:戊申(月)、壬申(年) 08月:己酉(月)、壬申(年) 09月:庚戌(月)、壬申(年) 10月:辛亥(月)、壬申(年) 11月:壬子(月)、壬申(年) 12月:癸丑(月)、壬申(年)
1993年(平成5年)酉年、七赤金星
01月:甲寅(月)、癸酉(年) 02月:乙卯(月)、癸酉(年) 03月:丙辰(月)、癸酉(年) 04月:丁巳(月)、癸酉(年) 05月:戊午(月)、癸酉(年) 06月:己未(月)、癸酉(年) 07月:庚申(月)、癸酉(年) 08月:辛酉(月)、癸酉(年) 09月:壬戌(月)、癸酉(年) 10月:癸亥(月)、癸酉(年) 11月:甲子(月)、癸酉(年) 12月:乙丑(月)、癸酉(年)
1994年(平成6年)戌年、六白金星
01月:丙寅(月)、甲戌(年) 02月:丁卯(月)、甲戌(年) 03月:戊辰(月)、甲戌(年) 04月:己巳(月)、甲戌(年) 05月:庚午(月)、甲戌(年) 06月:辛未(月)、甲戌(年) 07月:壬申(月)、甲戌(年) 08月:癸酉(月)、甲戌(年) 09月:甲戌(月)、甲戌(年) 10月:乙亥(月)、甲戌(年) 11月:丙子(月)、甲戌(年) 12月:丁丑(月)、甲戌(年)
1995年(平成7年)亥年、五黄土星
01月:戊寅(月)、乙亥(年) 02月:己卯(月)、乙亥(年) 03月:庚辰(月)、乙亥(年) 04月:辛巳(月)、乙亥(年) 05月:壬午(月)、乙亥(年) 06月:癸未(月)、乙亥(年) 07月:甲申(月)、乙亥(年) 08月:乙酉(月)、乙亥(年) 09月:丙戌(月)、乙亥(年) 10月:丁亥(月)、乙亥(年) 11月:戊子(月)、乙亥(年) 12月:己丑(月)、乙亥(年)
1996年(平成8年)子年、四緑木星
01月:庚寅(月)、丙子(年) 02月:辛卯(月)、丙子(年) 03月:壬辰(月)、丙子(年) 04月:癸巳(月)、丙子(年) 05月:甲午(月)、丙子(年) 06月:乙未(月)、丙子(年) 07月:丙申(月)、丙子(年) 08月:丁酉(月)、丙子(年) 09月:戊戌(月)、丙子(年) 10月:己亥(月)、丙子(年) 11月:庚子(月)、丙子(年) 12月:辛丑(月)、丙子(年)
1997年(平成9年)丑年、三碧木星
01月:壬寅(月)、丁丑(年) 02月:癸卯(月)、丁丑(年) 03月:甲辰(月)、丁丑(年) 04月:乙巳(月)、丁丑(年) 05月:丙午(月)、丁丑(年) 06月:丁未(月)、丁丑(年) 07月:戊申(月)、丁丑(年) 08月:己酉(月)、丁丑(年) 09月:庚戌(月)、丁丑(年) 10月:辛亥(月)、丁丑(年) 11月:壬子(月)、丁丑(年) 12月:癸丑(月)、丁丑(年)
1998年(平成10年)寅年、二黒土星
01月:甲寅(月)、戊寅(年) 02月:乙卯(月)、戊寅(年) 03月:丙辰(月)、戊寅(年) 04月:丁巳(月)、戊寅(年) 05月:戊午(月)、戊寅(年) 06月:己未(月)、戊寅(年) 07月:庚申(月)、戊寅(年) 08月:辛酉(月)、戊寅(年) 09月:壬戌(月)、戊寅(年) 10月:癸亥(月)、戊寅(年) 11月:甲子(月)、戊寅(年) 12月:乙丑(月)、戊寅(年)
1999年(平成11年)卯年、一白水星
01月:丙寅(月)、己卯(年) 02月:丁卯(月)、己卯(年) 03月:戊辰(月)、己卯(年) 04月:己巳(月)、己卯(年) 05月:庚午(月)、己卯(年) 06月:辛未(月)、己卯(年) 07月:壬申(月)、己卯(年) 08月:癸酉(月)、己卯(年) 09月:甲戌(月)、己卯(年) 10月:乙亥(月)、己卯(年) 11月:丙子(月)、己卯(年) 12月:丁丑(月)、己卯(年)
2000年(平成12年)辰年、九紫火星
01月:戊寅(月)、庚辰(年) 02月:己卯(月)、庚辰(年) 03月:庚辰(月)、庚辰(年) 04月:辛巳(月)、庚辰(年) 05月:壬午(月)、庚辰(年) 06月:癸未(月)、庚辰(年) 07月:甲申(月)、庚辰(年) 08月:乙酉(月)、庚辰(年) 09月:丙戌(月)、庚辰(年) 10月:丁亥(月)、庚辰(年) 11月:戊子(月)、庚辰(年) 12月:己丑(月)、庚辰(年)
2001年 ~ 2010年
2001年(平成13年)巳年、八白土星
01月:庚寅(月)、辛巳(年) 02月:辛卯(月)、辛巳(年) 03月:壬辰(月)、辛巳(年) 04月:癸巳(月)、辛巳(年) 05月:甲午(月)、辛巳(年) 06月:乙未(月)、辛巳(年) 07月:丙申(月)、辛巳(年) 08月:丁酉(月)、辛巳(年) 09月:戊戌(月)、辛巳(年) 10月:己亥(月)、辛巳(年) 11月:庚子(月)、辛巳(年) 12月:辛丑(月)、辛巳(年)
2002年(平成14年)午年、七赤金星
01月:壬寅(月)、壬午(年) 02月:癸卯(月)、壬午(年) 03月:甲辰(月)、壬午(年) 04月:乙巳(月)、壬午(年) 05月:丙午(月)、壬午(年) 06月:丁未(月)、壬午(年) 07月:戊申(月)、壬午(年) 08月:己酉(月)、壬午(年) 09月:庚戌(月)、壬午(年) 10月:辛亥(月)、壬午(年) 11月:壬子(月)、壬午(年) 12月:癸丑(月)、壬午(年)
2003年(平成15年)未年、六白金星
01月:甲寅(月)、癸未(年) 02月:乙卯(月)、癸未(年) 03月:丙辰(月)、癸未(年) 04月:丁巳(月)、癸未(年) 05月:戊午(月)、癸未(年) 06月:己未(月)、癸未(年) 07月:庚申(月)、癸未(年) 08月:辛酉(月)、癸未(年) 09月:壬戌(月)、癸未(年) 10月:癸亥(月)、癸未(年) 11月:甲子(月)、癸未(年) 12月:乙丑(月)、癸未(年)
2004年(平成16年)申年、五黄土星
01月:丙寅(月)、甲申(年) 02月:丁卯(月)、甲申(年) 03月:戊辰(月)、甲申(年) 04月:己巳(月)、甲申(年) 05月:庚午(月)、甲申(年) 06月:辛未(月)、甲申(年) 07月:壬申(月)、甲申(年) 08月:癸酉(月)、甲申(年) 09月:甲戌(月)、甲申(年) 10月:乙亥(月)、甲申(年) 11月:丙子(月)、甲申(年) 12月:丁丑(月)、甲申(年)
2005年(平成17年)酉年、四緑木星
01月:戊寅(月)、乙酉(年) 02月:己卯(月)、乙酉(年) 03月:庚辰(月)、乙酉(年) 04月:辛巳(月)、乙酉(年) 05月:壬午(月)、乙酉(年) 06月:癸未(月)、乙酉(年) 07月:甲申(月)、乙酉(年) 08月:乙酉(月)、乙酉(年) 09月:丙戌(月)、乙酉(年) 10月:丁亥(月)、乙酉(年) 11月:戊子(月)、乙酉(年) 12月:己丑(月)、乙酉(年)
2006年(平成18年)戌年、三碧木星
01月:庚寅(月)、丙戌(年) 02月:辛卯(月)、丙戌(年) 03月:壬辰(月)、丙戌(年) 04月:癸巳(月)、丙戌(年) 05月:甲午(月)、丙戌(年) 06月:乙未(月)、丙戌(年) 07月:丙申(月)、丙戌(年) 08月:丁酉(月)、丙戌(年) 09月:戊戌(月)、丙戌(年) 10月:己亥(月)、丙戌(年) 11月:庚子(月)、丙戌(年) 12月:辛丑(月)、丙戌(年)
2007年(平成19年)亥年、二黒土星
01月:壬寅(月)、丁亥(年) 02月:癸卯(月)、丁亥(年) 03月:甲辰(月)、丁亥(年) 04月:乙巳(月)、丁亥(年) 05月:丙午(月)、丁亥(年) 06月:丁未(月)、丁亥(年) 07月:戊申(月)、丁亥(年) 08月:己酉(月)、丁亥(年) 09月:庚戌(月)、丁亥(年) 10月:辛亥(月)、丁亥(年) 11月:壬子(月)、丁亥(年) 12月:癸丑(月)、丁亥(年)
2008年(平成20年)子年、一白水星
01月:甲寅(月)、戊子(年) 02月:乙卯(月)、戊子(年) 03月:丙辰(月)、戊子(年) 04月:丁巳(月)、戊子(年) 05月:戊午(月)、戊子(年) 06月:己未(月)、戊子(年) 07月:庚申(月)、戊子(年) 08月:辛酉(月)、戊子(年) 09月:壬戌(月)、戊子(年) 10月:癸亥(月)、戊子(年) 11月:甲子(月)、戊子(年) 12月:乙丑(月)、戊子(年)
2009年(平成21年)丑年、九紫火星
01月:丙寅(月)、己丑(年) 02月:丁卯(月)、己丑(年) 03月:戊辰(月)、己丑(年) 04月:己巳(月)、己丑(年) 05月:庚午(月)、己丑(年) 06月:辛未(月)、己丑(年) 07月:壬申(月)、己丑(年) 08月:癸酉(月)、己丑(年) 09月:甲戌(月)、己丑(年) 10月:乙亥(月)、己丑(年) 11月:丙子(月)、己丑(年) 12月:丁丑(月)、己丑(年)
2010年(平成22年)寅年、八白土星
01月:戊寅(月)、庚寅(年) 02月:己卯(月)、庚寅(年) 03月:庚辰(月)、庚寅(年) 04月:辛巳(月)、庚寅(年) 05月:壬午(月)、庚寅(年) 06月:癸未(月)、庚寅(年) 07月:甲申(月)、庚寅(年) 08月:乙酉(月)、庚寅(年) 09月:丙戌(月)、庚寅(年) 10月:丁亥(月)、庚寅(年) 11月:戊子(月)、庚寅(年) 12月:己丑(月)、庚寅(年)
2011年 ~ 2020年
2011年(平成23年)卯年、七赤金星
01月:庚寅(月)、辛卯(年) 02月:辛卯(月)、辛卯(年) 03月:壬辰(月)、辛卯(年) 04月:癸巳(月)、辛卯(年) 05月:甲午(月)、辛卯(年) 06月:乙未(月)、辛卯(年) 07月:丙申(月)、辛卯(年) 08月:丁酉(月)、辛卯(年) 09月:戊戌(月)、辛卯(年) 10月:己亥(月)、辛卯(年) 11月:庚子(月)、辛卯(年) 12月:辛丑(月)、辛卯(年)
2012年(平成24年)辰年、六白金星
01月:壬寅(月)、壬辰(年) 02月:癸卯(月)、壬辰(年) 03月:甲辰(月)、壬辰(年) 04月:乙巳(月)、壬辰(年) 05月:丙午(月)、壬辰(年) 06月:丁未(月)、壬辰(年) 07月:戊申(月)、壬辰(年) 08月:己酉(月)、壬辰(年) 09月:庚戌(月)、壬辰(年) 10月:辛亥(月)、壬辰(年) 11月:壬子(月)、壬辰(年) 12月:癸丑(月)、壬辰(年)
2013年(平成25年)巳年、五黄土星
01月:甲寅(月)、癸巳(年) 02月:乙卯(月)、癸巳(年) 03月:丙辰(月)、癸巳(年) 04月:丁巳(月)、癸巳(年) 05月:戊午(月)、癸巳(年) 06月:己未(月)、癸巳(年) 07月:庚申(月)、癸巳(年) 08月:辛酉(月)、癸巳(年) 09月:壬戌(月)、癸巳(年) 10月:癸亥(月)、癸巳(年) 11月:甲子(月)、癸巳(年) 12月:乙丑(月)、癸巳(年)
2014年(平成26年)午年、四緑木星
01月:丙寅(月)、甲午(年) 02月:丁卯(月)、甲午(年) 03月:戊辰(月)、甲午(年) 04月:己巳(月)、甲午(年) 05月:庚午(月)、甲午(年) 06月:辛未(月)、甲午(年) 07月:壬申(月)、甲午(年) 08月:癸酉(月)、甲午(年) 09月:甲戌(月)、甲午(年) 10月:乙亥(月)、甲午(年) 11月:丙子(月)、甲午(年) 12月:丁丑(月)、甲午(年)
2015年(平成27年)未年、三碧木星
01月:戊寅(月)、乙未(年) 02月:己卯(月)、乙未(年) 03月:庚辰(月)、乙未(年) 04月:辛巳(月)、乙未(年) 05月:壬午(月)、乙未(年) 06月:癸未(月)、乙未(年) 07月:甲申(月)、乙未(年) 08月:乙酉(月)、乙未(年) 09月:丙戌(月)、乙未(年) 10月:丁亥(月)、乙未(年) 11月:戊子(月)、乙未(年) 12月:己丑(月)、乙未(年)
2016年(平成28年)申年、二黒土星
01月:庚寅(月)、丙申(年) 02月:辛卯(月)、丙申(年) 03月:壬辰(月)、丙申(年) 04月:癸巳(月)、丙申(年) 05月:甲午(月)、丙申(年) 06月:乙未(月)、丙申(年) 07月:丙申(月)、丙申(年) 08月:丁酉(月)、丙申(年) 09月:戊戌(月)、丙申(年) 10月:己亥(月)、丙申(年) 11月:庚子(月)、丙申(年) 12月:辛丑(月)、丙申(年)
2017年(平成29年)酉年、一白水星
01月:壬寅(月)、丁酉(年) 02月:癸卯(月)、丁酉(年) 03月:甲辰(月)、丁酉(年) 04月:乙巳(月)、丁酉(年) 05月:丙午(月)、丁酉(年) 06月:丁未(月)、丁酉(年) 07月:戊申(月)、丁酉(年) 08月:己酉(月)、丁酉(年) 09月:庚戌(月)、丁酉(年) 10月:辛亥(月)、丁酉(年) 11月:壬子(月)、丁酉(年) 12月:癸丑(月)、丁酉(年)
2018年(平成30年)戌年、九紫火星
01月:甲寅(月)、戊戌(年) 02月:乙卯(月)、戊戌(年) 03月:丙辰(月)、戊戌(年) 04月:丁巳(月)、戊戌(年) 05月:戊午(月)、戊戌(年) 06月:己未(月)、戊戌(年) 07月:庚申(月)、戊戌(年) 08月:辛酉(月)、戊戌(年) 09月:壬戌(月)、戊戌(年) 10月:癸亥(月)、戊戌(年) 11月:甲子(月)、戊戌(年) 12月:乙丑(月)、戊戌(年)
2019年(令和元年)亥年、八白土星
01月:丙寅(月)、己亥(年) 02月:丁卯(月)、己亥(年) 03月:戊辰(月)、己亥(年) 04月:己巳(月)、己亥(年) 05月:庚午(月)、己亥(年) 06月:辛未(月)、己亥(年) 07月:壬申(月)、己亥(年) 08月:癸酉(月)、己亥(年) 09月:甲戌(月)、己亥(年) 10月:乙亥(月)、己亥(年) 11月:丙子(月)、己亥(年) 12月:丁丑(月)、己亥(年)
2020年(令和2年)子年、七赤金星
01月:戊寅(月)、庚子(年) 02月:己卯(月)、庚子(年) 03月:庚辰(月)、庚子(年) 04月:辛巳(月)、庚子(年) 05月:壬午(月)、庚子(年) 06月:癸未(月)、庚子(年) 07月:甲申(月)、庚子(年) 08月:乙酉(月)、庚子(年) 09月:丙戌(月)、庚子(年) 10月:丁亥(月)、庚子(年) 11月:戊子(月)、庚子(年) 12月:己丑(月)、庚子(年)
2021年 ~ 2030年
2021年(令和3年)丑年、六白金星
01月:庚寅(月)、辛丑(年) 02月:辛卯(月)、辛丑(年) 03月:壬辰(月)、辛丑(年) 04月:癸巳(月)、辛丑(年) 05月:甲午(月)、辛丑(年) 06月:乙未(月)、辛丑(年) 07月:丙申(月)、辛丑(年) 08月:丁酉(月)、辛丑(年) 09月:戊戌(月)、辛丑(年) 10月:己亥(月)、辛丑(年) 11月:庚子(月)、辛丑(年) 12月:辛丑(月)、辛丑(年)
2022年(令和4年)寅年、五黄土星
01月:壬寅(月)、壬寅(年) 02月:癸卯(月)、壬寅(年) 03月:甲辰(月)、壬寅(年) 04月:乙巳(月)、壬寅(年) 05月:丙午(月)、壬寅(年) 06月:丁未(月)、壬寅(年) 07月:戊申(月)、壬寅(年) 08月:己酉(月)、壬寅(年) 09月:庚戌(月)、壬寅(年) 10月:辛亥(月)、壬寅(年) 11月:壬子(月)、壬寅(年) 12月:癸丑(月)、壬寅(年)
2023年(令和5年)卯年、四緑木星
01月:甲寅(月)、癸卯(年) 02月:乙卯(月)、癸卯(年) 03月:丙辰(月)、癸卯(年) 04月:丁巳(月)、癸卯(年) 05月:戊午(月)、癸卯(年) 06月:己未(月)、癸卯(年) 07月:庚申(月)、癸卯(年) 08月:辛酉(月)、癸卯(年) 09月:壬戌(月)、癸卯(年) 10月:癸亥(月)、癸卯(年) 11月:甲子(月)、癸卯(年) 12月:乙丑(月)、癸卯(年)
2024年(令和6年)辰年、三碧木星
01月:丙寅(月)、甲辰(年) 02月:丁卯(月)、甲辰(年) 03月:戊辰(月)、甲辰(年) 04月:己巳(月)、甲辰(年) 05月:庚午(月)、甲辰(年) 06月:辛未(月)、甲辰(年) 07月:壬申(月)、甲辰(年) 08月:癸酉(月)、甲辰(年) 09月:甲戌(月)、甲辰(年) 10月:乙亥(月)、甲辰(年) 11月:丙子(月)、甲辰(年) 12月:丁丑(月)、甲辰(年)
2025年(令和7年)巳年、二黒土星
01月:戊寅(月)、乙巳(年) 02月:己卯(月)、乙巳(年) 03月:庚辰(月)、乙巳(年) 04月:辛巳(月)、乙巳(年) 05月:壬午(月)、乙巳(年) 06月:癸未(月)、乙巳(年) 07月:甲申(月)、乙巳(年) 08月:乙酉(月)、乙巳(年) 09月:丙戌(月)、乙巳(年) 10月:丁亥(月)、乙巳(年) 11月:戊子(月)、乙巳(年) 12月:己丑(月)、乙巳(年)
2026年(令和8年)午年、一白水星
01月:庚寅(月)、丙午(年) 02月:辛卯(月)、丙午(年) 03月:壬辰(月)、丙午(年) 04月:癸巳(月)、丙午(年) 05月:甲午(月)、丙午(年) 06月:乙未(月)、丙午(年) 07月:丙申(月)、丙午(年) 08月:丁酉(月)、丙午(年) 09月:戊戌(月)、丙午(年) 10月:己亥(月)、丙午(年) 11月:庚子(月)、丙午(年) 12月:辛丑(月)、丙午(年)
2027年(令和9年)未年、九紫火星
01月:壬寅(月)、丁未(年) 02月:癸卯(月)、丁未(年) 03月:甲辰(月)、丁未(年) 04月:乙巳(月)、丁未(年) 05月:丙午(月)、丁未(年) 06月:丁未(月)、丁未(年) 07月:戊申(月)、丁未(年) 08月:己酉(月)、丁未(年) 09月:庚戌(月)、丁未(年) 10月:辛亥(月)、丁未(年) 11月:壬子(月)、丁未(年) 12月:癸丑(月)、丁未(年)
2028年(令和10年)申年、八白土星
01月:甲寅(月)、戊申(年) 02月:乙卯(月)、戊申(年) 03月:丙辰(月)、戊申(年) 04月:丁巳(月)、戊申(年) 05月:戊午(月)、戊申(年) 06月:己未(月)、戊申(年) 07月:庚申(月)、戊申(年) 08月:辛酉(月)、戊申(年) 09月:壬戌(月)、戊申(年) 10月:癸亥(月)、戊申(年) 11月:甲子(月)、戊申(年) 12月:乙丑(月)、戊申(年)
2029年(令和11年)酉年、七赤金星
01月:丙寅(月)、己酉(年) 02月:丁卯(月)、己酉(年) 03月:戊辰(月)、己酉(年) 04月:己巳(月)、己酉(年) 05月:庚午(月)、己酉(年) 06月:辛未(月)、己酉(年) 07月:壬申(月)、己酉(年) 08月:癸酉(月)、己酉(年) 09月:甲戌(月)、己酉(年) 10月:乙亥(月)、己酉(年) 11月:丙子(月)、己酉(年) 12月:丁丑(月)、己酉(年)
2030年(令和12年)戌年、六白金星
01月:戊寅(月)、庚戌(年) 02月:己卯(月)、庚戌(年) 03月:庚辰(月)、庚戌(年) 04月:辛巳(月)、庚戌(年) 05月:壬午(月)、庚戌(年) 06月:癸未(月)、庚戌(年) 07月:甲申(月)、庚戌(年) 08月:乙酉(月)、庚戌(年) 09月:丙戌(月)、庚戌(年) 10月:丁亥(月)、庚戌(年) 11月:戊子(月)、庚戌(年) 12月:己丑(月)、庚戌(年)
2031年 ~ 2040年
2031年(令和13年)亥年、五黄土星
01月:庚寅(月)、辛亥(年) 02月:辛卯(月)、辛亥(年) 03月:壬辰(月)、辛亥(年) 04月:癸巳(月)、辛亥(年) 05月:甲午(月)、辛亥(年) 06月:乙未(月)、辛亥(年) 07月:丙申(月)、辛亥(年) 08月:丁酉(月)、辛亥(年) 09月:戊戌(月)、辛亥(年) 10月:己亥(月)、辛亥(年) 11月:庚子(月)、辛亥(年) 12月:辛丑(月)、辛亥(年)
2032年(令和14年)子年、四緑木星
01月:壬寅(月)、壬子(年) 02月:癸卯(月)、壬子(年) 03月:甲辰(月)、壬子(年) 04月:乙巳(月)、壬子(年) 05月:丙午(月)、壬子(年) 06月:丁未(月)、壬子(年) 07月:戊申(月)、壬子(年) 08月:己酉(月)、壬子(年) 09月:庚戌(月)、壬子(年) 10月:辛亥(月)、壬子(年) 11月:壬子(月)、壬子(年) 12月:癸丑(月)、壬子(年)
2033年(令和15年)丑年、三碧木星
01月:甲寅(月)、癸丑(年) 02月:乙卯(月)、癸丑(年) 03月:丙辰(月)、癸丑(年) 04月:丁巳(月)、癸丑(年) 05月:戊午(月)、癸丑(年) 06月:己未(月)、癸丑(年) 07月:庚申(月)、癸丑(年) 08月:辛酉(月)、癸丑(年) 09月:壬戌(月)、癸丑(年) 10月:癸亥(月)、癸丑(年) 11月:甲子(月)、癸丑(年) 12月:乙丑(月)、癸丑(年)
2034年(令和16年)寅年、二黒土星
01月:丙寅(月)、甲寅(年) 02月:丁卯(月)、甲寅(年) 03月:戊辰(月)、甲寅(年) 04月:己巳(月)、甲寅(年) 05月:庚午(月)、甲寅(年) 06月:辛未(月)、甲寅(年) 07月:壬申(月)、甲寅(年) 08月:癸酉(月)、甲寅(年) 09月:甲戌(月)、甲寅(年) 10月:乙亥(月)、甲寅(年) 11月:丙子(月)、甲寅(年) 12月:丁丑(月)、甲寅(年)
2035年(令和17年)卯年、一白水星
01月:戊寅(月)、乙卯(年) 02月:己卯(月)、乙卯(年) 03月:庚辰(月)、乙卯(年) 04月:辛巳(月)、乙卯(年) 05月:壬午(月)、乙卯(年) 06月:癸未(月)、乙卯(年) 07月:甲申(月)、乙卯(年) 08月:乙酉(月)、乙卯(年) 09月:丙戌(月)、乙卯(年) 10月:丁亥(月)、乙卯(年) 11月:戊子(月)、乙卯(年) 12月:己丑(月)、乙卯(年)
2036年(令和18年)辰年、九紫火星
01月:庚寅(月)、丙辰(年) 02月:辛卯(月)、丙辰(年) 03月:壬辰(月)、丙辰(年) 04月:癸巳(月)、丙辰(年) 05月:甲午(月)、丙辰(年) 06月:乙未(月)、丙辰(年) 07月:丙申(月)、丙辰(年) 08月:丁酉(月)、丙辰(年) 09月:戊戌(月)、丙辰(年) 10月:己亥(月)、丙辰(年) 11月:庚子(月)、丙辰(年) 12月:辛丑(月)、丙辰(年)
2037年(令和19年)巳年、八白土星
01月:壬寅(月)、丁巳(年) 02月:癸卯(月)、丁巳(年) 03月:甲辰(月)、丁巳(年) 04月:乙巳(月)、丁巳(年) 05月:丙午(月)、丁巳(年) 06月:丁未(月)、丁巳(年) 07月:戊申(月)、丁巳(年) 08月:己酉(月)、丁巳(年) 09月:庚戌(月)、丁巳(年) 10月:辛亥(月)、丁巳(年) 11月:壬子(月)、丁巳(年) 12月:癸丑(月)、丁巳(年)
2038年(令和20年)午年、七赤金星
01月:甲寅(月)、戊午(年) 02月:乙卯(月)、戊午(年) 03月:丙辰(月)、戊午(年) 04月:丁巳(月)、戊午(年) 05月:戊午(月)、戊午(年) 06月:己未(月)、戊午(年) 07月:庚申(月)、戊午(年) 08月:辛酉(月)、戊午(年) 09月:壬戌(月)、戊午(年) 10月:癸亥(月)、戊午(年) 11月:甲子(月)、戊午(年) 12月:乙丑(月)、戊午(年)
2039年(令和21年)未年、六白金星
01月:丙寅(月)、己未(年) 02月:丁卯(月)、己未(年) 03月:戊辰(月)、己未(年) 04月:己巳(月)、己未(年) 05月:庚午(月)、己未(年) 06月:辛未(月)、己未(年) 07月:壬申(月)、己未(年) 08月:癸酉(月)、己未(年) 09月:甲戌(月)、己未(年) 10月:乙亥(月)、己未(年) 11月:丙子(月)、己未(年) 12月:丁丑(月)、己未(年)
2040年(令和22年)申年、五黄土星
01月:戊寅(月)、庚申(年) 02月:己卯(月)、庚申(年) 03月:庚辰(月)、庚申(年) 04月:辛巳(月)、庚申(年) 05月:壬午(月)、庚申(年) 06月:癸未(月)、庚申(年) 07月:甲申(月)、庚申(年) 08月:乙酉(月)、庚申(年) 09月:丙戌(月)、庚申(年) 10月:丁亥(月)、庚申(年) 11月:戊子(月)、庚申(年) 12月:己丑(月)、庚申(年)
2041年 ~ 2050年
2041年(令和23年)酉年、四緑木星
01月:庚寅(月)、辛酉(年) 02月:辛卯(月)、辛酉(年) 03月:壬辰(月)、辛酉(年) 04月:癸巳(月)、辛酉(年) 05月:甲午(月)、辛酉(年) 06月:乙未(月)、辛酉(年) 07月:丙申(月)、辛酉(年) 08月:丁酉(月)、辛酉(年) 09月:戊戌(月)、辛酉(年) 10月:己亥(月)、辛酉(年) 11月:庚子(月)、辛酉(年) 12月:辛丑(月)、辛酉(年)
2042年(令和24年)戌年、三碧木星
01月:壬寅(月)、壬戌(年) 02月:癸卯(月)、壬戌(年) 03月:甲辰(月)、壬戌(年) 04月:乙巳(月)、壬戌(年) 05月:丙午(月)、壬戌(年) 06月:丁未(月)、壬戌(年) 07月:戊申(月)、壬戌(年) 08月:己酉(月)、壬戌(年) 09月:庚戌(月)、壬戌(年) 10月:辛亥(月)、壬戌(年) 11月:壬子(月)、壬戌(年) 12月:癸丑(月)、壬戌(年)
2043年(令和25年)亥年、二黒土星
01月:甲寅(月)、癸亥(年) 02月:乙卯(月)、癸亥(年) 03月:丙辰(月)、癸亥(年) 04月:丁巳(月)、癸亥(年) 05月:戊午(月)、癸亥(年) 06月:己未(月)、癸亥(年) 07月:庚申(月)、癸亥(年) 08月:辛酉(月)、癸亥(年) 09月:壬戌(月)、癸亥(年) 10月:癸亥(月)、癸亥(年) 11月:甲子(月)、癸亥(年) 12月:乙丑(月)、癸亥(年)
2044年(令和26年)子年、一白水星
01月:丙寅(月)、甲子(年) 02月:丁卯(月)、甲子(年) 03月:戊辰(月)、甲子(年) 04月:己巳(月)、甲子(年) 05月:庚午(月)、甲子(年) 06月:辛未(月)、甲子(年) 07月:壬申(月)、甲子(年) 08月:癸酉(月)、甲子(年) 09月:甲戌(月)、甲子(年) 10月:乙亥(月)、甲子(年) 11月:丙子(月)、甲子(年) 12月:丁丑(月)、甲子(年)
2045年(令和27年)丑年、九紫火星
01月:戊寅(月)、乙丑(年) 02月:己卯(月)、乙丑(年) 03月:庚辰(月)、乙丑(年) 04月:辛巳(月)、乙丑(年) 05月:壬午(月)、乙丑(年) 06月:癸未(月)、乙丑(年) 07月:甲申(月)、乙丑(年) 08月:乙酉(月)、乙丑(年) 09月:丙戌(月)、乙丑(年) 10月:丁亥(月)、乙丑(年) 11月:戊子(月)、乙丑(年) 12月:己丑(月)、乙丑(年)
2046年(令和28年)寅年、八白土星
01月:庚寅(月)、丙寅(年) 02月:辛卯(月)、丙寅(年) 03月:壬辰(月)、丙寅(年) 04月:癸巳(月)、丙寅(年) 05月:甲午(月)、丙寅(年) 06月:乙未(月)、丙寅(年) 07月:丙申(月)、丙寅(年) 08月:丁酉(月)、丙寅(年) 09月:戊戌(月)、丙寅(年) 10月:己亥(月)、丙寅(年) 11月:庚子(月)、丙寅(年) 12月:辛丑(月)、丙寅(年)
2047年(令和29年)卯年、七赤金星
01月:壬寅(月)、丁卯(年) 02月:癸卯(月)、丁卯(年) 03月:甲辰(月)、丁卯(年) 04月:乙巳(月)、丁卯(年) 05月:丙午(月)、丁卯(年) 06月:丁未(月)、丁卯(年) 07月:戊申(月)、丁卯(年) 08月:己酉(月)、丁卯(年) 09月:庚戌(月)、丁卯(年) 10月:辛亥(月)、丁卯(年) 11月:壬子(月)、丁卯(年) 12月:癸丑(月)、丁卯(年)
2048年(令和30年)辰年、六白金星
01月:甲寅(月)、戊辰(年) 02月:乙卯(月)、戊辰(年) 03月:丙辰(月)、戊辰(年) 04月:丁巳(月)、戊辰(年) 05月:戊午(月)、戊辰(年) 06月:己未(月)、戊辰(年) 07月:庚申(月)、戊辰(年) 08月:辛酉(月)、戊辰(年) 09月:壬戌(月)、戊辰(年) 10月:癸亥(月)、戊辰(年) 11月:甲子(月)、戊辰(年) 12月:乙丑(月)、戊辰(年)
2049年(令和31年)巳年、五黄土星
01月:丙寅(月)、己巳(年) 02月:丁卯(月)、己巳(年) 03月:戊辰(月)、己巳(年) 04月:己巳(月)、己巳(年) 05月:庚午(月)、己巳(年) 06月:辛未(月)、己巳(年) 07月:壬申(月)、己巳(年) 08月:癸酉(月)、己巳(年) 09月:甲戌(月)、己巳(年) 10月:乙亥(月)、己巳(年) 11月:丙子(月)、己巳(年) 12月:丁丑(月)、己巳(年)
2050年(令和32年)午年、四緑木星
01月:戊寅(月)、庚午(年) 02月:己卯(月)、庚午(年) 03月:庚辰(月)、庚午(年) 04月:辛巳(月)、庚午(年) 05月:壬午(月)、庚午(年) 06月:癸未(月)、庚午(年) 07月:甲申(月)、庚午(年) 08月:乙酉(月)、庚午(年) 09月:丙戌(月)、庚午(年) 10月:丁亥(月)、庚午(年) 11月:戊子(月)、庚午(年) 12月:己丑(月)、庚午(年)
2051年 ~ 2060年
2051年(令和33年)未年、三碧木星
01月:庚寅(月)、辛未(年) 02月:辛卯(月)、辛未(年) 03月:壬辰(月)、辛未(年) 04月:癸巳(月)、辛未(年) 05月:甲午(月)、辛未(年) 06月:乙未(月)、辛未(年) 07月:丙申(月)、辛未(年) 08月:丁酉(月)、辛未(年) 09月:戊戌(月)、辛未(年) 10月:己亥(月)、辛未(年) 11月:庚子(月)、辛未(年) 12月:辛丑(月)、辛未(年)
2052年(令和34年)申年、二黒土星
01月:壬寅(月)、壬申(年) 02月:癸卯(月)、壬申(年) 03月:甲辰(月)、壬申(年) 04月:乙巳(月)、壬申(年) 05月:丙午(月)、壬申(年) 06月:丁未(月)、壬申(年) 07月:戊申(月)、壬申(年) 08月:己酉(月)、壬申(年) 09月:庚戌(月)、壬申(年) 10月:辛亥(月)、壬申(年) 11月:壬子(月)、壬申(年) 12月:癸丑(月)、壬申(年)
2053年(令和35年)酉年、一白水星
01月:甲寅(月)、癸酉(年) 02月:乙卯(月)、癸酉(年) 03月:丙辰(月)、癸酉(年) 04月:丁巳(月)、癸酉(年) 05月:戊午(月)、癸酉(年) 06月:己未(月)、癸酉(年) 07月:庚申(月)、癸酉(年) 08月:辛酉(月)、癸酉(年) 09月:壬戌(月)、癸酉(年) 10月:癸亥(月)、癸酉(年) 11月:甲子(月)、癸酉(年) 12月:乙丑(月)、癸酉(年)
2054年(令和36年)戌年、九紫火星
01月:丙寅(月)、甲戌(年) 02月:丁卯(月)、甲戌(年) 03月:戊辰(月)、甲戌(年) 04月:己巳(月)、甲戌(年) 05月:庚午(月)、甲戌(年) 06月:辛未(月)、甲戌(年) 07月:壬申(月)、甲戌(年) 08月:癸酉(月)、甲戌(年) 09月:甲戌(月)、甲戌(年) 10月:乙亥(月)、甲戌(年) 11月:丙子(月)、甲戌(年) 12月:丁丑(月)、甲戌(年)
2055年(令和37年)亥年、八白土星
01月:戊寅(月)、乙亥(年) 02月:己卯(月)、乙亥(年) 03月:庚辰(月)、乙亥(年) 04月:辛巳(月)、乙亥(年) 05月:壬午(月)、乙亥(年) 06月:癸未(月)、乙亥(年) 07月:甲申(月)、乙亥(年) 08月:乙酉(月)、乙亥(年) 09月:丙戌(月)、乙亥(年) 10月:丁亥(月)、乙亥(年) 11月:戊子(月)、乙亥(年) 12月:己丑(月)、乙亥(年)
2056年(令和38年)子年、七赤金星
01月:庚寅(月)、丙子(年) 02月:辛卯(月)、丙子(年) 03月:壬辰(月)、丙子(年) 04月:癸巳(月)、丙子(年) 05月:甲午(月)、丙子(年) 06月:乙未(月)、丙子(年) 07月:丙申(月)、丙子(年) 08月:丁酉(月)、丙子(年) 09月:戊戌(月)、丙子(年) 10月:己亥(月)、丙子(年) 11月:庚子(月)、丙子(年) 12月:辛丑(月)、丙子(年)
2057年(令和39年)丑年、六白金星
01月:壬寅(月)、丁丑(年) 02月:癸卯(月)、丁丑(年) 03月:甲辰(月)、丁丑(年) 04月:乙巳(月)、丁丑(年) 05月:丙午(月)、丁丑(年) 06月:丁未(月)、丁丑(年) 07月:戊申(月)、丁丑(年) 08月:己酉(月)、丁丑(年) 09月:庚戌(月)、丁丑(年) 10月:辛亥(月)、丁丑(年) 11月:壬子(月)、丁丑(年) 12月:癸丑(月)、丁丑(年)
2058年(令和40年)寅年、五黄土星
01月:甲寅(月)、戊寅(年) 02月:乙卯(月)、戊寅(年) 03月:丙辰(月)、戊寅(年) 04月:丁巳(月)、戊寅(年) 05月:戊午(月)、戊寅(年) 06月:己未(月)、戊寅(年) 07月:庚申(月)、戊寅(年) 08月:辛酉(月)、戊寅(年) 09月:壬戌(月)、戊寅(年) 10月:癸亥(月)、戊寅(年) 11月:甲子(月)、戊寅(年) 12月:乙丑(月)、戊寅(年)
2059年(令和41年)卯年、四緑木星
01月:丙寅(月)、己卯(年) 02月:丁卯(月)、己卯(年) 03月:戊辰(月)、己卯(年) 04月:己巳(月)、己卯(年) 05月:庚午(月)、己卯(年) 06月:辛未(月)、己卯(年) 07月:壬申(月)、己卯(年) 08月:癸酉(月)、己卯(年) 09月:甲戌(月)、己卯(年) 10月:乙亥(月)、己卯(年) 11月:丙子(月)、己卯(年) 12月:丁丑(月)、己卯(年)
2060年(令和42年)辰年、三碧木星
01月:戊寅(月)、庚辰(年) 02月:己卯(月)、庚辰(年) 03月:庚辰(月)、庚辰(年) 04月:辛巳(月)、庚辰(年) 05月:壬午(月)、庚辰(年) 06月:癸未(月)、庚辰(年) 07月:甲申(月)、庚辰(年) 08月:乙酉(月)、庚辰(年) 09月:丙戌(月)、庚辰(年) 10月:丁亥(月)、庚辰(年) 11月:戊子(月)、庚辰(年) 12月:己丑(月)、庚辰(年)
2061年 ~ 2070年
2061年(令和43年)巳年、二黒土星
01月:庚寅(月)、辛巳(年) 02月:辛卯(月)、辛巳(年) 03月:壬辰(月)、辛巳(年) 04月:癸巳(月)、辛巳(年) 05月:甲午(月)、辛巳(年) 06月:乙未(月)、辛巳(年) 07月:丙申(月)、辛巳(年) 08月:丁酉(月)、辛巳(年) 09月:戊戌(月)、辛巳(年) 10月:己亥(月)、辛巳(年) 11月:庚子(月)、辛巳(年) 12月:辛丑(月)、辛巳(年)
2062年(令和44年)午年、一白水星
01月:壬寅(月)、壬午(年) 02月:癸卯(月)、壬午(年) 03月:甲辰(月)、壬午(年) 04月:乙巳(月)、壬午(年) 05月:丙午(月)、壬午(年) 06月:丁未(月)、壬午(年) 07月:戊申(月)、壬午(年) 08月:己酉(月)、壬午(年) 09月:庚戌(月)、壬午(年) 10月:辛亥(月)、壬午(年) 11月:壬子(月)、壬午(年) 12月:癸丑(月)、壬午(年)
2063年(令和45年)未年、九紫火星
01月:甲寅(月)、癸未(年) 02月:乙卯(月)、癸未(年) 03月:丙辰(月)、癸未(年) 04月:丁巳(月)、癸未(年) 05月:戊午(月)、癸未(年) 06月:己未(月)、癸未(年) 07月:庚申(月)、癸未(年) 08月:辛酉(月)、癸未(年) 09月:壬戌(月)、癸未(年) 10月:癸亥(月)、癸未(年) 11月:甲子(月)、癸未(年) 12月:乙丑(月)、癸未(年)
2064年(令和46年)申年、八白土星
01月:丙寅(月)、甲申(年) 02月:丁卯(月)、甲申(年) 03月:戊辰(月)、甲申(年) 04月:己巳(月)、甲申(年) 05月:庚午(月)、甲申(年) 06月:辛未(月)、甲申(年) 07月:壬申(月)、甲申(年) 08月:癸酉(月)、甲申(年) 09月:甲戌(月)、甲申(年) 10月:乙亥(月)、甲申(年) 11月:丙子(月)、甲申(年) 12月:丁丑(月)、甲申(年)
2065年(令和47年)酉年、七赤金星
01月:戊寅(月)、乙酉(年) 02月:己卯(月)、乙酉(年) 03月:庚辰(月)、乙酉(年) 04月:辛巳(月)、乙酉(年) 05月:壬午(月)、乙酉(年) 06月:癸未(月)、乙酉(年) 07月:甲申(月)、乙酉(年) 08月:乙酉(月)、乙酉(年) 09月:丙戌(月)、乙酉(年) 10月:丁亥(月)、乙酉(年) 11月:戊子(月)、乙酉(年) 12月:己丑(月)、乙酉(年)
2066年(令和48年)戌年、六白金星
01月:庚寅(月)、丙戌(年) 02月:辛卯(月)、丙戌(年) 03月:壬辰(月)、丙戌(年) 04月:癸巳(月)、丙戌(年) 05月:甲午(月)、丙戌(年) 06月:乙未(月)、丙戌(年) 07月:丙申(月)、丙戌(年) 08月:丁酉(月)、丙戌(年) 09月:戊戌(月)、丙戌(年) 10月:己亥(月)、丙戌(年) 11月:庚子(月)、丙戌(年) 12月:辛丑(月)、丙戌(年)
2067年(令和49年)亥年、五黄土星
01月:壬寅(月)、丁亥(年) 02月:癸卯(月)、丁亥(年) 03月:甲辰(月)、丁亥(年) 04月:乙巳(月)、丁亥(年) 05月:丙午(月)、丁亥(年) 06月:丁未(月)、丁亥(年) 07月:戊申(月)、丁亥(年) 08月:己酉(月)、丁亥(年) 09月:庚戌(月)、丁亥(年) 10月:辛亥(月)、丁亥(年) 11月:壬子(月)、丁亥(年) 12月:癸丑(月)、丁亥(年)
2068年(令和50年)子年、四緑木星
01月:甲寅(月)、戊子(年) 02月:乙卯(月)、戊子(年) 03月:丙辰(月)、戊子(年) 04月:丁巳(月)、戊子(年) 05月:戊午(月)、戊子(年) 06月:己未(月)、戊子(年) 07月:庚申(月)、戊子(年) 08月:辛酉(月)、戊子(年) 09月:壬戌(月)、戊子(年) 10月:癸亥(月)、戊子(年) 11月:甲子(月)、戊子(年) 12月:乙丑(月)、戊子(年)
2069年(令和51年)丑年、三碧木星
01月:丙寅(月)、己丑(年) 02月:丁卯(月)、己丑(年) 03月:戊辰(月)、己丑(年) 04月:己巳(月)、己丑(年) 05月:庚午(月)、己丑(年) 06月:辛未(月)、己丑(年) 07月:壬申(月)、己丑(年) 08月:癸酉(月)、己丑(年) 09月:甲戌(月)、己丑(年) 10月:乙亥(月)、己丑(年) 11月:丙子(月)、己丑(年) 12月:丁丑(月)、己丑(年)
2070年(令和52年)寅年、二黒土星
01月:戊寅(月)、庚寅(年) 02月:己卯(月)、庚寅(年) 03月:庚辰(月)、庚寅(年) 04月:辛巳(月)、庚寅(年) 05月:壬午(月)、庚寅(年) 06月:癸未(月)、庚寅(年) 07月:甲申(月)、庚寅(年) 08月:乙酉(月)、庚寅(年) 09月:丙戌(月)、庚寅(年) 10月:丁亥(月)、庚寅(年) 11月:戊子(月)、庚寅(年) 12月:己丑(月)、庚寅(年)
2071年 ~ 2080年
2071年(令和53年)卯年、一白水星
01月:庚寅(月)、辛卯(年) 02月:辛卯(月)、辛卯(年) 03月:壬辰(月)、辛卯(年) 04月:癸巳(月)、辛卯(年) 05月:甲午(月)、辛卯(年) 06月:乙未(月)、辛卯(年) 07月:丙申(月)、辛卯(年) 08月:丁酉(月)、辛卯(年) 09月:戊戌(月)、辛卯(年) 10月:己亥(月)、辛卯(年) 11月:庚子(月)、辛卯(年) 12月:辛丑(月)、辛卯(年)
2072年(令和54年)辰年、九紫火星
01月:壬寅(月)、壬辰(年) 02月:癸卯(月)、壬辰(年) 03月:甲辰(月)、壬辰(年) 04月:乙巳(月)、壬辰(年) 05月:丙午(月)、壬辰(年) 06月:丁未(月)、壬辰(年) 07月:戊申(月)、壬辰(年) 08月:己酉(月)、壬辰(年) 09月:庚戌(月)、壬辰(年) 10月:辛亥(月)、壬辰(年) 11月:壬子(月)、壬辰(年) 12月:癸丑(月)、壬辰(年)
2073年(令和55年)巳年、八白土星
01月:甲寅(月)、癸巳(年) 02月:乙卯(月)、癸巳(年) 03月:丙辰(月)、癸巳(年) 04月:丁巳(月)、癸巳(年) 05月:戊午(月)、癸巳(年) 06月:己未(月)、癸巳(年) 07月:庚申(月)、癸巳(年) 08月:辛酉(月)、癸巳(年) 09月:壬戌(月)、癸巳(年) 10月:癸亥(月)、癸巳(年) 11月:甲子(月)、癸巳(年) 12月:乙丑(月)、癸巳(年)
2074年(令和56年)午年、七赤金星
01月:丙寅(月)、甲午(年) 02月:丁卯(月)、甲午(年) 03月:戊辰(月)、甲午(年) 04月:己巳(月)、甲午(年) 05月:庚午(月)、甲午(年) 06月:辛未(月)、甲午(年) 07月:壬申(月)、甲午(年) 08月:癸酉(月)、甲午(年) 09月:甲戌(月)、甲午(年) 10月:乙亥(月)、甲午(年) 11月:丙子(月)、甲午(年) 12月:丁丑(月)、甲午(年)
2075年(令和57年)未年、六白金星
01月:戊寅(月)、乙未(年) 02月:己卯(月)、乙未(年) 03月:庚辰(月)、乙未(年) 04月:辛巳(月)、乙未(年) 05月:壬午(月)、乙未(年) 06月:癸未(月)、乙未(年) 07月:甲申(月)、乙未(年) 08月:乙酉(月)、乙未(年) 09月:丙戌(月)、乙未(年) 10月:丁亥(月)、乙未(年) 11月:戊子(月)、乙未(年) 12月:己丑(月)、乙未(年)
2076年(令和58年)申年、五黄土星
01月:庚寅(月)、丙申(年) 02月:辛卯(月)、丙申(年) 03月:壬辰(月)、丙申(年) 04月:癸巳(月)、丙申(年) 05月:甲午(月)、丙申(年) 06月:乙未(月)、丙申(年) 07月:丙申(月)、丙申(年) 08月:丁酉(月)、丙申(年) 09月:戊戌(月)、丙申(年) 10月:己亥(月)、丙申(年) 11月:庚子(月)、丙申(年) 12月:辛丑(月)、丙申(年)
2077年(令和59年)酉年、四緑木星
01月:壬寅(月)、丁酉(年) 02月:癸卯(月)、丁酉(年) 03月:甲辰(月)、丁酉(年) 04月:乙巳(月)、丁酉(年) 05月:丙午(月)、丁酉(年) 06月:丁未(月)、丁酉(年) 07月:戊申(月)、丁酉(年) 08月:己酉(月)、丁酉(年) 09月:庚戌(月)、丁酉(年) 10月:辛亥(月)、丁酉(年) 11月:壬子(月)、丁酉(年) 12月:癸丑(月)、丁酉(年)
2078年(令和60年)戌年、三碧木星
01月:甲寅(月)、戊戌(年) 02月:乙卯(月)、戊戌(年) 03月:丙辰(月)、戊戌(年) 04月:丁巳(月)、戊戌(年) 05月:戊午(月)、戊戌(年) 06月:己未(月)、戊戌(年) 07月:庚申(月)、戊戌(年) 08月:辛酉(月)、戊戌(年) 09月:壬戌(月)、戊戌(年) 10月:癸亥(月)、戊戌(年) 11月:甲子(月)、戊戌(年) 12月:乙丑(月)、戊戌(年)
2079年(令和61年)亥年、二黒土星
01月:丙寅(月)、己亥(年) 02月:丁卯(月)、己亥(年) 03月:戊辰(月)、己亥(年) 04月:己巳(月)、己亥(年) 05月:庚午(月)、己亥(年) 06月:辛未(月)、己亥(年) 07月:壬申(月)、己亥(年) 08月:癸酉(月)、己亥(年) 09月:甲戌(月)、己亥(年) 10月:乙亥(月)、己亥(年) 11月:丙子(月)、己亥(年) 12月:丁丑(月)、己亥(年)
2080年(令和62年)子年、一白水星
01月:戊寅(月)、庚子(年) 02月:己卯(月)、庚子(年) 03月:庚辰(月)、庚子(年) 04月:辛巳(月)、庚子(年) 05月:壬午(月)、庚子(年) 06月:癸未(月)、庚子(年) 07月:甲申(月)、庚子(年) 08月:乙酉(月)、庚子(年) 09月:丙戌(月)、庚子(年) 10月:丁亥(月)、庚子(年) 11月:戊子(月)、庚子(年) 12月:己丑(月)、庚子(年)
2081年 ~ 2090年
2081年(令和63年)丑年、九紫火星
01月:庚寅(月)、辛丑(年) 02月:辛卯(月)、辛丑(年) 03月:壬辰(月)、辛丑(年) 04月:癸巳(月)、辛丑(年) 05月:甲午(月)、辛丑(年) 06月:乙未(月)、辛丑(年) 07月:丙申(月)、辛丑(年) 08月:丁酉(月)、辛丑(年) 09月:戊戌(月)、辛丑(年) 10月:己亥(月)、辛丑(年) 11月:庚子(月)、辛丑(年) 12月:辛丑(月)、辛丑(年)
2082年(令和64年)寅年、八白土星
01月:壬寅(月)、壬寅(年) 02月:癸卯(月)、壬寅(年) 03月:甲辰(月)、壬寅(年) 04月:乙巳(月)、壬寅(年) 05月:丙午(月)、壬寅(年) 06月:丁未(月)、壬寅(年) 07月:戊申(月)、壬寅(年) 08月:己酉(月)、壬寅(年) 09月:庚戌(月)、壬寅(年) 10月:辛亥(月)、壬寅(年) 11月:壬子(月)、壬寅(年) 12月:癸丑(月)、壬寅(年)
2083年(令和65年)卯年、七赤金星
01月:甲寅(月)、癸卯(年) 02月:乙卯(月)、癸卯(年) 03月:丙辰(月)、癸卯(年) 04月:丁巳(月)、癸卯(年) 05月:戊午(月)、癸卯(年) 06月:己未(月)、癸卯(年) 07月:庚申(月)、癸卯(年) 08月:辛酉(月)、癸卯(年) 09月:壬戌(月)、癸卯(年) 10月:癸亥(月)、癸卯(年) 11月:甲子(月)、癸卯(年) 12月:乙丑(月)、癸卯(年)
2084年(令和66年)辰年、六白金星
01月:丙寅(月)、甲辰(年) 02月:丁卯(月)、甲辰(年) 03月:戊辰(月)、甲辰(年) 04月:己巳(月)、甲辰(年) 05月:庚午(月)、甲辰(年) 06月:辛未(月)、甲辰(年) 07月:壬申(月)、甲辰(年) 08月:癸酉(月)、甲辰(年) 09月:甲戌(月)、甲辰(年) 10月:乙亥(月)、甲辰(年) 11月:丙子(月)、甲辰(年) 12月:丁丑(月)、甲辰(年)
2085年(令和67年)巳年、五黄土星
01月:戊寅(月)、乙巳(年) 02月:己卯(月)、乙巳(年) 03月:庚辰(月)、乙巳(年) 04月:辛巳(月)、乙巳(年) 05月:壬午(月)、乙巳(年) 06月:癸未(月)、乙巳(年) 07月:甲申(月)、乙巳(年) 08月:乙酉(月)、乙巳(年) 09月:丙戌(月)、乙巳(年) 10月:丁亥(月)、乙巳(年) 11月:戊子(月)、乙巳(年) 12月:己丑(月)、乙巳(年)
2086年(令和68年)午年、四緑木星
01月:庚寅(月)、丙午(年) 02月:辛卯(月)、丙午(年) 03月:壬辰(月)、丙午(年) 04月:癸巳(月)、丙午(年) 05月:甲午(月)、丙午(年) 06月:乙未(月)、丙午(年) 07月:丙申(月)、丙午(年) 08月:丁酉(月)、丙午(年) 09月:戊戌(月)、丙午(年) 10月:己亥(月)、丙午(年) 11月:庚子(月)、丙午(年) 12月:辛丑(月)、丙午(年)
2087年(令和69年)未年、三碧木星
01月:壬寅(月)、丁未(年) 02月:癸卯(月)、丁未(年) 03月:甲辰(月)、丁未(年) 04月:乙巳(月)、丁未(年) 05月:丙午(月)、丁未(年) 06月:丁未(月)、丁未(年) 07月:戊申(月)、丁未(年) 08月:己酉(月)、丁未(年) 09月:庚戌(月)、丁未(年) 10月:辛亥(月)、丁未(年) 11月:壬子(月)、丁未(年) 12月:癸丑(月)、丁未(年)
2088年(令和70年)申年、二黒土星
01月:甲寅(月)、戊申(年) 02月:乙卯(月)、戊申(年) 03月:丙辰(月)、戊申(年) 04月:丁巳(月)、戊申(年) 05月:戊午(月)、戊申(年) 06月:己未(月)、戊申(年) 07月:庚申(月)、戊申(年) 08月:辛酉(月)、戊申(年) 09月:壬戌(月)、戊申(年) 10月:癸亥(月)、戊申(年) 11月:甲子(月)、戊申(年) 12月:乙丑(月)、戊申(年)
2089年(令和71年)酉年、一白水星
01月:丙寅(月)、己酉(年) 02月:丁卯(月)、己酉(年) 03月:戊辰(月)、己酉(年) 04月:己巳(月)、己酉(年) 05月:庚午(月)、己酉(年) 06月:辛未(月)、己酉(年) 07月:壬申(月)、己酉(年) 08月:癸酉(月)、己酉(年) 09月:甲戌(月)、己酉(年) 10月:乙亥(月)、己酉(年) 11月:丙子(月)、己酉(年) 12月:丁丑(月)、己酉(年)
2090年(令和72年)戌年、九紫火星
01月:戊寅(月)、庚戌(年) 02月:己卯(月)、庚戌(年) 03月:庚辰(月)、庚戌(年) 04月:辛巳(月)、庚戌(年) 05月:壬午(月)、庚戌(年) 06月:癸未(月)、庚戌(年) 07月:甲申(月)、庚戌(年) 08月:乙酉(月)、庚戌(年) 09月:丙戌(月)、庚戌(年) 10月:丁亥(月)、庚戌(年) 11月:戊子(月)、庚戌(年) 12月:己丑(月)、庚戌(年)
2091年 ~ 2100年
2091年(令和73年)亥年、八白土星
01月:庚寅(月)、辛亥(年) 02月:辛卯(月)、辛亥(年) 03月:壬辰(月)、辛亥(年) 04月:癸巳(月)、辛亥(年) 05月:甲午(月)、辛亥(年) 06月:乙未(月)、辛亥(年) 07月:丙申(月)、辛亥(年) 08月:丁酉(月)、辛亥(年) 09月:戊戌(月)、辛亥(年) 10月:己亥(月)、辛亥(年) 11月:庚子(月)、辛亥(年) 12月:辛丑(月)、辛亥(年)
2092年(令和74年)子年、七赤金星
01月:壬寅(月)、壬子(年) 02月:癸卯(月)、壬子(年) 03月:甲辰(月)、壬子(年) 04月:乙巳(月)、壬子(年) 05月:丙午(月)、壬子(年) 06月:丁未(月)、壬子(年) 07月:戊申(月)、壬子(年) 08月:己酉(月)、壬子(年) 09月:庚戌(月)、壬子(年) 10月:辛亥(月)、壬子(年) 11月:壬子(月)、壬子(年) 12月:癸丑(月)、壬子(年)
2093年(令和75年)丑年、六白金星
01月:甲寅(月)、癸丑(年) 02月:乙卯(月)、癸丑(年) 03月:丙辰(月)、癸丑(年) 04月:丁巳(月)、癸丑(年) 05月:戊午(月)、癸丑(年) 06月:己未(月)、癸丑(年) 07月:庚申(月)、癸丑(年) 08月:辛酉(月)、癸丑(年) 09月:壬戌(月)、癸丑(年) 10月:癸亥(月)、癸丑(年) 11月:甲子(月)、癸丑(年) 12月:乙丑(月)、癸丑(年)
2094年(令和76年)寅年、五黄土星
01月:丙寅(月)、甲寅(年) 02月:丁卯(月)、甲寅(年) 03月:戊辰(月)、甲寅(年) 04月:己巳(月)、甲寅(年) 05月:庚午(月)、甲寅(年) 06月:辛未(月)、甲寅(年) 07月:壬申(月)、甲寅(年) 08月:癸酉(月)、甲寅(年) 09月:甲戌(月)、甲寅(年) 10月:乙亥(月)、甲寅(年) 11月:丙子(月)、甲寅(年) 12月:丁丑(月)、甲寅(年)
2095年(令和77年)卯年、四緑木星
01月:戊寅(月)、乙卯(年) 02月:己卯(月)、乙卯(年) 03月:庚辰(月)、乙卯(年) 04月:辛巳(月)、乙卯(年) 05月:壬午(月)、乙卯(年) 06月:癸未(月)、乙卯(年) 07月:甲申(月)、乙卯(年) 08月:乙酉(月)、乙卯(年) 09月:丙戌(月)、乙卯(年) 10月:丁亥(月)、乙卯(年) 11月:戊子(月)、乙卯(年) 12月:己丑(月)、乙卯(年)
2096年(令和78年)辰年、三碧木星
01月:庚寅(月)、丙辰(年) 02月:辛卯(月)、丙辰(年) 03月:壬辰(月)、丙辰(年) 04月:癸巳(月)、丙辰(年) 05月:甲午(月)、丙辰(年) 06月:乙未(月)、丙辰(年) 07月:丙申(月)、丙辰(年) 08月:丁酉(月)、丙辰(年) 09月:戊戌(月)、丙辰(年) 10月:己亥(月)、丙辰(年) 11月:庚子(月)、丙辰(年) 12月:辛丑(月)、丙辰(年)
2097年(令和79年)巳年、二黒土星
01月:壬寅(月)、丁巳(年) 02月:癸卯(月)、丁巳(年) 03月:甲辰(月)、丁巳(年) 04月:乙巳(月)、丁巳(年) 05月:丙午(月)、丁巳(年) 06月:丁未(月)、丁巳(年) 07月:戊申(月)、丁巳(年) 08月:己酉(月)、丁巳(年) 09月:庚戌(月)、丁巳(年) 10月:辛亥(月)、丁巳(年) 11月:壬子(月)、丁巳(年) 12月:癸丑(月)、丁巳(年)
2098年(令和80年)午年、一白水星
01月:甲寅(月)、戊午(年) 02月:乙卯(月)、戊午(年) 03月:丙辰(月)、戊午(年) 04月:丁巳(月)、戊午(年) 05月:戊午(月)、戊午(年) 06月:己未(月)、戊午(年) 07月:庚申(月)、戊午(年) 08月:辛酉(月)、戊午(年) 09月:壬戌(月)、戊午(年) 10月:癸亥(月)、戊午(年) 11月:甲子(月)、戊午(年) 12月:乙丑(月)、戊午(年)
2099年(令和81年)未年、九紫火星
01月:丙寅(月)、己未(年) 02月:丁卯(月)、己未(年) 03月:戊辰(月)、己未(年) 04月:己巳(月)、己未(年) 05月:庚午(月)、己未(年) 06月:辛未(月)、己未(年) 07月:壬申(月)、己未(年) 08月:癸酉(月)、己未(年) 09月:甲戌(月)、己未(年) 10月:乙亥(月)、己未(年) 11月:丙子(月)、己未(年) 12月:丁丑(月)、己未(年)
2100年(令和82年)申年、八白土星
01月:戊寅(月)、庚申(年) 02月:己卯(月)、庚申(年) 03月:庚辰(月)、庚申(年) 04月:辛巳(月)、庚申(年) 05月:壬午(月)、庚申(年) 06月:癸未(月)、庚申(年) 07月:甲申(月)、庚申(年) 08月:乙酉(月)、庚申(年) 09月:丙戌(月)、庚申(年) 10月:丁亥(月)、庚申(年) 11月:戊子(月)、庚申(年) 12月:己丑(月)、庚申(年)